Katalog kursów

Erasmus +

Program Erasmus +

W związku z członkostwem Polski w Unii Europejskiej pojawiły się nowe możliwości doskonalenia zawodowego nauczycieli i dyrektorów szkół publicznych i prywatnych (od przedszkola do szkoły ponadgimnazjalnej).

W ramach programu Erasmus plus wszyscy nauczyciele i dyrektorzy mogą skorzystać z bezpłatnych szkoleń językowych, językowo-metodycznych i specjalistycznych. Proponowane przez nas kursy to doskonała okazja do nowatorskiego spojrzenia na metodykę nauczania, poszerzenia swoich horyzontów, zdobycia nowych doświadczeń zawodowych oraz nawiązania współpracy międzynarodowej między szkołami w ramach różnorodnych projektów unijnych.

Uczestnictwo w zagranicznych szkoleniach daje możliwość odświeżenia znajomości języka, poznania nowoczesnych metod uczenia i innowacyjnych form doskonalenia. To wyjątkowa okazja umożliwiająca zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do twórczego zarządzania szkołą przez wprowadzanie innowacyjnych programów nauczania, zaangażowania szkoły w międzynarodowe projekty zarówno na poziomie nauczycieli jak i uczniów oraz wzbogacenia wiedzy o marketingu i promocji placówki. Wszystkie korzyści indywidualne, które nabywają uczestnicy projektu przekładają się następnie na uczniów i całe środowisko szkolne, co w efekcie prowadzi do podniesienia jakości nauczania w szkole.

Nowy program Erasmus Plus wszedł w życie 1 stycznia 2014 i zastąpił dotychczasowy program „Comenius – Mobilność Szkolnej Kadry Edukacyjnej”. Na siedmioletnią realizację programu w latach 2014-2020 przewidziano budżet w wysokości 14,7 miliarda euro, oznacza to, że ponad milion nauczycieli otrzyma wsparcie finansowe na zagraniczne wyjazdy.

Jeśli są Państwo zainteresowani ubieganiem się o grant na uczestnictwo w zagranicznych kursach prosimy o szczegółowe zapoznanie się z informacjami zawartymi na tych stronach oraz o wypełnienie niezobowiązującego wstępnego zgłoszenia szkoły. Przypominamy, że szkoła nie ponosi żadnych kosztów za przygotowanie wniosku!