Bezpłatne szkolenia za granicą

Katalog kursów

kursy językowe
kursy metodyczne
CLIL
nowe technologie w nauczaniu
zarządzanie i komunikacja
kursy języka biznesu
język + kultura i sztuka
język + gotowanie
edukacja środowiskowa
język ogólny dla nauczycieli i kadry szkolnej
mindfulness & wellbeing
inne kursy
Erasmus +

Program Erasmus +

W związku z członkostwem Polski w Unii Europejskiej pojawiły się nowe możliwości doskonalenia zawodowego nauczycieli i dyrektorów szkół publicznych i prywatnych (od przedszkola do szkoły ponadgimnazjalnej).

W ramach programu Erasmus plus wszyscy nauczyciele i dyrektorzy mogą skorzystać z bezpłatnych szkoleń językowych, językowo-metodycznych i specjalistycznych. Proponowane przez nas kursy to doskonała okazja do udoskonalenia umiejętności językowych i nowatorskiego spojrzenia na metodykę nauczania. Ponadto wyjazdy na kursy w ramach Erasmus+ to szansa poszerzenia swoich horyzontów, zdobycia nowych doświadczeń zawodowych oraz nawiązania współpracy międzynarodowej między szkołami w ramach różnorodnych projektów unijnych.

Uczestnictwo w zagranicznych szkoleniach daje możliwość odświeżenia znajomości języka, poznania nowoczesnych metod uczenia i innowacyjnych form doskonalenia. To wyjątkowa okazja umożliwiająca zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do twórczego zarządzania szkołą przez wprowadzanie innowacyjnych programów nauczania, zaangażowania szkoły w międzynarodowe projekty zarówno na poziomie nauczycieli jak i uczniów oraz wzbogacenia wiedzy o marketingu i promocji placówki. Wszystkie korzyści indywidualne, które nabywają uczestnicy projektu przekładają się następnie na uczniów i całe środowisko szkolne, co w efekcie prowadzi do podniesienia jakości nauczania w szkole.

Nowy program Erasmus Plus wszedł w życie 1 stycznia 2014 i zastąpił wcześniejszy program „Comenius – Mobilność Szkolnej Kadry Edukacyjnej”. Na siedmioletnią realizację programu w latach 2014-2020 przewidziano budżet w wysokości 14,7 miliarda euro, oznacza to, że ponad milion nauczycieli otrzyma wsparcie finansowe na zagraniczne wyjazdy.

Jeśli są Państwo zainteresowani ubieganiem się o grant na uczestnictwo w zagranicznych kursach i powierzeniem nam przygotowania wniosku, prosimy o szczegółowe zapoznanie się z informacjami zawartymi na tych stronach oraz o wypełnienie niezobowiązującego wstępnego zgłoszenia szkoły. Przypominamy, że szkoła nie ponosi żadnych kosztów za przygotowanie wniosku!

Jeśli zdecydowali się Państwo samodzielnie przygotować wniosek, zachęcamy do skorzystania z proponowanych przez nas kursów i szkoleń. Nasza oferta została starannie dobrana i sprawdzona przez kilka tysięcy nauczycieli.