Bezpłatne szkolenie za granicą? Tak, to możliwe z programem Erasmus+

Przed Tobą niepowtarzalna szansa – Twoje szkolenie może zostać w całości sfinansowane ze środków unijnych. Otrzymany grant pokryje więc nie tylko sam koszt kursu, ale również inne wydatki związane z zagranicznym wyjazdem! Kwota grantu obejmuje 4 poniżej przedstawione kategorie wydatków:

Jak są finansowane projekty Erasmus+
Kurs

Kurs


Kwota przeznaczona na pokrycie kosztów kursu obliczana jest w zależności od jego długości. Jest ona stała i niezależna od kraju, gdzie odbywa się szkolenie. Dla wyjazdów 2 tygodniowych jest to 800 EUR, a dla tygodniowych 400 EUR.

Pobyt (wsparcie indywidualne)

Pobyt (wsparcie indywidualne)


Kwota przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem uczestnika projektu w trakcie mobilności: zakwaterowanie, wyżywienie, transport publiczny itp. Jej wysokość jest zależna od kraju, w którym odbywa się kurs. Dla wyjazdów 2 tygodniowych (dla akcji EDUKACJA SZKOLNA począwszy od edycji 2023) jest to : 2016 EUR (Irlandia), 1792 EUR (Austria, Cypr, Francja, Hiszpania, Malta, Niemcy, Włochy) lub 1568 EUR (Łotwa) i odpowiednio połowa tych kwot dla wyjazdów tygodniowych.

Dla wyjazdów 2 tygodniowych (dla akcji EDUKACJA SZKOLNA w edycjach 2021 i 2022) jest to : 1638 EUR (Irlandia), 1456 EUR (Austria, Cypr, Francja, Hiszpania, Malta, Niemcy, Włochy) lub 1274 EUR (Łotwa) i odpowiednio połowa tych kwot dla wyjazdów tygodniowych.

UWAGA – kwoty wsparcia indywidualnego dla projektów dla dorosłych są od 2023 inne niż w akcji dla edukacji szkolnej!

Podróż

Podróż


Kwota przeznaczona na pokrycie kosztów podróży. Jej wysokość zależy od odległości między Twoją szkołą, a miejscem mobilności: 180 EUR dla odległości 100-499 km, 275 EUR dla odległości 500-1199 km lub 360 EUR dla odległości 2000-2999 km. Możesz sprawdzić odległość korzystając z kalkulatora odległości.

Inne (wsparcie organizacyjne)

Inne (wsparcie organizacyjne)


Kwota ta jest przeznaczona na pokrycie kosztów m.in działań przygotowujących do mobilności lub działań upowszechniających po jej zakończonej. Jest ona stała i wynosi 100 EUR na uczestnika.

Całkowita kwota grantu jest kwotą ryczałtową, nie musisz zatem szczegółowo rozliczać się z wydatków. Dlatego w praktyce grant Erasmus+ pozwala nie tylko pokryć wszystkie koszty związane z podróżą, kursem i utrzymaniem lecz dodatkowo także opłacić inne atrakcje np. wycieczki, wyjścia do teatrów, muzeów itd.

Bezpłatne kursy i szkolenia Erasmus+ pytanie

Czy uczestnik otrzymuje pieniądze w ramach grantu bezpośrednio na swoje konto?

Grant w pierwszej kolejności wędruje na konto Organu Prowadzącego, a następnie na konto szkoły, która decyduje czy dofinansowanie uczestnika w całości przesyłane jest na jego konto czy może szkoła opłaca wszelkie rachunki za kurs/zakwaterowanie/przelot, a dopiero reszta zostaje przekazana uczestnikowi na utrzymanie na miejscu.

arrow
Bezpłatne kursy i szkolenia Erasmus+ pytanie

Czy mogę sfinansować z grantu kurs droższy od 800 EUR?

Tak, w wypadku zakupienia droższego kursu niż przewiduje dofinansowanie na niego, uczestnik może wyrównać ten koszt, przesuwając środki z otrzymanego wsparcia na całą mobilność.

arrow
Bezpłatne kursy i szkolenia Erasmus+ pytanie

Czy uczestnik otrzymuje pieniądze w ramach grantu bezpośrednio na swoje konto?

Grant w pierwszej kolejności wędruje na konto Organu Prowadzącego, a następnie na konto szkoły, która decyduje czy dofinansowanie uczestnika w całości przesyłane jest na jego konto czy może szkoła opłaca wszelkie rachunki za kurs/zakwaterowanie/przelot, a dopiero reszta zostaje przekazana uczestnikowi na utrzymanie na miejscu.

arrow
Bezpłatne kursy i szkolenia Erasmus+ pytanie

Na czyje konto przelewa Narodowa Agencja kwotę przyznanego grantu?

Grant z Narodowej Agencji w pierwszej kolejności przesyłany jest na konto Organu Prowadzącego (w wybranej przez niego walucie), a następnie na konto szkoły i dalej uczestników.

arrow
Bezpłatne kursy i szkolenia Erasmus+ pytanie

Czy mogę sfinansować z grantu kurs droższy od 800 EUR?

Tak, w wypadku zakupienia droższego kursu niż przewiduje dofinansowanie na niego, uczestnik może wyrównać ten koszt, przesuwając środki z otrzymanego wsparcia na całą mobilność.

arrow
Bezpłatne kursy i szkolenia Erasmus+ pytanie

Co się dzieje z pieniędzmi, których nie wykorzystam w ramach danej kategorii kosztów?

Jeśli w jakiejś kategorii uczestnik zaoszczędził środki, może przesunąć je do innej puli grantu. Na przykład jeśli bilet lotniczy kosztował mniej niż przyznana kwota grantu, zaoszczędzone środki można przeznaczyć na pobyt na miejscu lub wybrać droższy kurs.

arrow
Bezpłatne kursy i szkolenia Erasmus+ pytanie

Na czyje konto przelewa Narodowa Agencja kwotę przyznanego grantu?

Grant z Narodowej Agencji w pierwszej kolejności przesyłany jest na konto Organu Prowadzącego (w wybranej przez niego walucie), a następnie na konto szkoły i dalej uczestników.

arrow
Bezpłatne kursy i szkolenia Erasmus+ pytanie

Co się dzieje z pieniędzmi, których nie wykorzystam w ramach danej kategorii kosztów?

Jeśli w jakiejś kategorii uczestnik zaoszczędził środki, może przesunąć je do innej puli grantu. Na przykład jeśli bilet lotniczy kosztował mniej niż przyznana kwota grantu, zaoszczędzone środki można przeznaczyć na pobyt na miejscu lub wybrać droższy kurs.

arrow

Chcesz poznać więcej szczegółów dotyczących finansowania?

GLOSSA Opinie Erasmus+

Olga Twarda

Poznań, woj. wielkopolskie,  2015
SJO Glossa na pewno ułatwia zarządzanie projektem koordynatorowi poprzez wyznaczanie konkretnych terminów na wykonanie poszczególnych zadań, pilnuje, aby wszystkie dokumenty były właściwie przygotowane oraz na czas wysłane. Praca koordynatora jest więc nadzorowana i porządkowana. Nie znaczy to wcale, że nie ma on w ogóle pracy, ale z pewnością może sprawnie gospodarować czasem przeznaczonym na przygotowanie wniosku oraz zarządzaniem projektem podczas jego trwania.

GLOSSA Opinie Erasmus+

Bożena Niechoda

Białystok, woj. Podlaskie,  2016
Współpraca z pracownikami SJO GLOSSA układała się bardzo dobrze. Kontakty nasze ograniczały się najczęściej jednej osoby, p. Agnieszki Zarzyckiej, która zarówno w kontaktach mailowych, jak i telefonicznych była niezwykle życzliwa, pomocna i potrafiła rzeczowo odpowiadać na problematyczne kwestie. Zawsze terminowo wywiązywała się ze swoich obietnic. Współpracę z SJO Glossa oceniam bardzo dobrze, firma bez zarzutu wywiązała się ze swoich zobowiązań w zakresie organizacji kursów językowych. Pragniemy bardzo serdecznie podziękować wszystkim pracownikom za wsparcie przy pisaniu projektu jak i opiekę przy organizacji i trwaniu mobilności.

GLOSSA Opinie Erasmus+

Bogusława Baron

Kraków, woj. małopolskie, 2016
Współpraca z Glossą to był bardzo dobry pomysł, bo uzyskaliśmy już wsparcie na etapie pisania wniosku i jego składania. Dzięki fachowej pomocy pracowników Glossy przebrnęliśmy prawie bezboleśnie przez wszystkie zawiłości wymagań formalnych, jakie stawia Agencja Narodowa, a nasze szkolenia były w 100% sfinansowane. […] Będąc koordynatorką projektu w naszej szkole mogłam zawsze liczyć na pomoc merytoryczną i organizacyjną na każdym etapie jego trwania. Podziwiam, cierpliwość i dyspozycyjność pani Agnieszki Zarzyckiej, opiekunki naszego projektu, która ze stoickim spokojem udzielała odpowiedzi na czasem oczywiste pytania.

GLOSSA Opinie Erasmus+

Elżbieta Wójcik

Krościenko nad Dunajcem, woj. małopolskie, 2016
Opiekun ze strony Glossy zawsze przypominał o obowiązujących terminach, mobilizował do podejmowania decyzji i wspierał w ich realizacji. Wszyscy uczestnicy wrócili bardzo zadowoleni ze swoich wyjazdów, podczas których mieli możliwość nie tylko podniesienia znajomości języka obcego, ale przede wszystkim poznania realiów życia w kraju danego języka, jego kultury i mieszkających w nim ludzi. Dla niektórych było to również duże wyzwanie logistyczne, z którym świetnie sobie poradzili. Jako koordynatorka projektu szkolnego muszę przyznać, że dzięki Glossie miałam dużo mniej pracy, gdyż nie musiałam bezpośrednio kontaktować się ze szkołami językowymi za granicą w celu potwierdzania uczestnictwa w kursie, czy rezerwacji noclegów i wyżywienia, bo to wszystko organizowała za mnie Glossa.

GLOSSA Opinie Erasmus+

Elżbieta Pajewska

Słupsk, woj. pomorskie,  2016
Jako koordynatorka projektu szkolnego, współpracowałam z Glossą od samego początku, gdy tylko zakiełkował w naszej szkole pomysł przystąpienia do takiego projektu. Nie był to jednakże mój pierwszy kontakt z tą szkołą, ponieważ już wcześniej, dwukrotnie korzystałam z ich pomocy, gdy samodzielnie ubiegałam się o wyjazd metodyczny dla nauczycieli w ramach programu Erasmus. Za każdym razem współpraca układała się bardzo dobrze, a pomoc pracowników Glossy była nieoceniona. Tak samo było i tym razem. Począwszy od udzielenia wskazówek na etapie pisania wniosku, po pomoc przy rezerwacji kursów, noclegów, czy biletów.

GLOSSA Opinie Erasmus+

Ewa Niemiec

Jastrzębie, woj. śląskie,  2017
Wyjazdy na szkolenia za granicą są fantastyczną okazją do podniesienia kwalifikacji oraz kompetencji zawodowych dla nauczycieli nie tylko języków obcych, ale innych przedmiotów. Miałam okazję się o tym przekonać kilka lat temu , kiedy uczestniczyłam w kursie językowo – metodycznym w Brighton w ramach programu Comenius. Wtedy skorzystałam pierwszy raz z pomocy SJO Glossa. […] Moje pozytywne doświadczenia miały wpływ na innych nauczycieli z mojej szkoły, którzy wyrazili chęć uczestnictwa w projekcie Erasmus +. Korzystając z pozytywnych doświadczeń postanowiliśmy po raz kolejny skorzystać z pomocy SJO GLOSSA, aby mieć pewność, że nasz wniosek będzie dobrze przygotowany pod względem formalnym i merytorycznym i ma szansę na pozytywną akceptację. Nie zawiodłam się i nasz projekt został zaakceptowany. Współpraca z pracownikami Glossy układała się bez zastrzeżeń, zawsze mogliśmy liczyć na pomoc, a pani Karolina Pikulska cierpliwie i rzeczowo odpowiadała na wszystkie nasze wątpliwości i pytania.

GLOSSA Opinie Erasmus+

Daria Brzezińska

Jeżewo, woj. kujawsko-pomorskie, 2017
Współpraca z pracownikami Glossy układała się bardzo dobrze. Kontakty nasze ograniczały się najczęściej do jednej osoby, która zarówno w kontaktach mailowych, jak i telefonicznych była niezwykle życzliwa, pomocna i potrafiła rzeczowo odpowiadać na problematyczne kwestie. Zawsze terminowo wywiązywała się ze swoich obietnic. Współpracę z Glossą oceniam bardzo dobrze, firma bez zarzutu wywiązała się ze swoich zobowiązań w zakresie organizacji kursów językowych. W mobilnościach udział wzięła piątka nauczycieli z mojej szkoły. Kursy pozwoliły nam spojrzeć z innej perspektywy na nasze metody nauczania, udostępniły wiele nowych, ciekawych pomysłów i umożliwiły nawiązanie nowych kontaktów. Zajęcia były świetnie prowadzone, we wspaniałej atmosferze i w bardzo dobrych warunkach lokalowych. Zdecydowanie polecam współpracę z Glossą.

GLOSSA Opinie Erasmus+

Agnieszka Feliniak

Łódź, woj. łódzkie, 2017
Zostając koordynatorem programu w edycji 2017 nie spodziewałam się, że nasz wniosek będzie drugi na liście zaakceptowanych projektów przez Agencję Narodową – otrzymaliśmy 100 % punktów! Niewątpliwie jest to zasługa przebojowej i pracowitej grupy nauczycieli, którzy nad wnioskiem pracowali, ale chciałabym podkreślić ogromne zasługi SJO Glossa, a przede wszystkim pani Agnieszki Ornoch, która cierpliwie i z sukcesem przeprowadziła nas przez labirynt terminów, dokumentów i procedur.

GLOSSA Opinie Erasmus+

Małgorzata Kimel

Radomsko, woj. łódzkie,  2017
Współpracę z Państwa szkołą oceniam – tak, jak poprzednio – bardzo dobrze, zważywszy na fakt, że większość nauczycieli wyjeżdżała na kursy języka angielskiego, a ja jestem germanistką. Wszystkie kwestie, związane z wyjazdami uczestników, były odpowiednio wcześnie przygotowane i terminowo realizowane, a panie: Agnieszka Sylwia i Karolina, z którymi współpracowałam w trakcie realizacji naszego projektu – zawsze rzeczowe i służące pomocą, za co serdecznie dziękuję. Cel, jaki sobie postawiliśmy, został osiągnięty. Wszyscy nauczyciele podnieśli swoje kwalifikacje, zdobyli nowe doświadczenia, nawiązali nowe kontakty, poznali inne środowiska kulturowe i są bardzo zadowoleni. Większość z nas utrzymuje kontakty z osobami poznanymi podczas realizacji zagranicznych mobilności i -co chyba najważniejsze- deklaruje chęć wzięcia udziału w tego typu przedsięwzięciach.

Myślę, że osiągnęłam to, co sobie na początku zaplanowałam – zaraziłam ich… „ europejskim widzeniem świata ”!

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!