Bezpłatne szkolenia za granicą

Katalog kursów

kursy językowe
kursy metodyczne
CLIL
nowe technologie w nauczaniu
zarządzanie i komunikacja
kursy języka biznesu
język + kultura i sztuka
język + gotowanie
edukacja środowiskowa
język ogólny dla nauczycieli i kadry szkolnej
mindfulness & wellbeing
inne kursy
Opinie nauczycieli

Opinie nauczycieli

SJO Glossa na pewno ułatwia zarządzanie projektem koordynatorowi poprzez wyznaczanie konkretnych terminów na wykonanie poszczególnych zadań, pilnuje, aby wszystkie dokumenty były właściwie przygotowane oraz na czas wysłane. Praca koordynatora jest więc nadzorowana i porządkowana. Nie znaczy to wcale, że nie ma on w ogóle pracy, ale z pewnością może sprawnie gospodarować czasem przeznaczonym na przygotowanie wniosku oraz zarządzaniem projektem podczas jego trwania. Na życzenie SJO Glossa także zajmuje się rezerwacją biletów lotniczych, ubezpieczeniem, zakwaterowaniem co jest odciążeniem dla koordynatora i porządkuje podejmowanie decyzji przez uczestników mobilności, zwłaszcza przy większej ich ilości. Czas w ten sposób zaoszczędzony może zostać spożytkowany na realizację projektu na terenie szkoły, wdrażanie nowych pomysłów z wykorzystaniem wiedzy zdobytej podczas wyjazdów.

Z naszej szkoły pojechało na kursy dziesięć osób, większość na język angielski, jedna osoba na język hiszpański. Wszyscy wrócili bardzo zadowoleni. Decyzje o wyjazdach zostały podjęte na długo przed rozpoczęciem pracy nad wnioskiem w związku z tym wszyscy uczestnicy mobilności mieli czas na przemyślenie swoich kandydatur oraz było to dla wielu z nich motywujące. Od dawna chcieli uczyć się lub doskonalić wybrany przez siebie język jednak w nawale codziennych obowiązków, albo nie mieli czasu, albo brakowało im systematyczności czy wytrwałości. Często też zdobyta na kursach w Polsce wiedza szybko się ulatniała dlatego, że nie mogła zostać zastosowana natychmiast w praktyce, a więc nie była utrwalana w praktycznych sytuacjach z rodzimymi użytkownikami języka. Zbliżający się termin wyjazdu na kurs motywował do wytężonej pracy podczas kursów przygotowawczych oraz poszukiwania i utrwalania użytecznych zwrotów do wykorzystania podczas podróży oraz konkretnych zadań wyznaczonych każdemu uczestnikowi do wykonania podczas wyjazdu. Choć dla wielu, zwłaszcza starszych nauczycieli, nie językowców, wyjazd wiązał się ze stresem dzielnie podjęli wyzwanie i wrócili naładowani energią i jeszcze większą motywacją do dalszej nauki. Opinie typu: „mam mnóstwo energii do pracy po tym wyjeździe” albo „tyle się nauczyłam, że aż nie wierzę” albo „ tyle języka to ja przez całe życie nie załapałam co w te dwa tygodnie”. Niektóre osoby przekonały się, że ich znajomość języka obcego jest wystarczająca, aby komunikować się w podstawowych sytuacjach z życia codziennego bez większego wysiłku, co było dla nich zaskoczeniem. Zdecydowana większość uczestników mobilności kontynuuje naukę języka w Polsce. Ponadto wspominają wyjazd jako moment zwrotny w swoim podejściu do nauczania. Językowcy naładowani nowymi pomysłami zaproponowanymi przez szkoły językowe podczas kursów metodycznych wcielają je w życie podczas lekcji z uczniami modyfikując w zależności od charakterystyki grupy, z którą pracują. Natomiast pozostali nauczyciele oprócz tego, że kontynuują doskonalenie swoich umiejętności posługiwania się językiem nabrali odwagi i pewności siebie, aby spróbować swoich sił w poszukiwaniu zagranicznych partnerów na platformie etwinning.pl i realizowaniu ciekawych projektów, w których językiem komunikacji jest angielski z nauczycielami innych przedmiotów niż język obcy.
Po zakończonych mobilnościach nasza praca z językiem się nie zakończyła. Tworzymy programy kółek, warsztaty multikulti, spotkania z obcokrajowcami, wolontariuszami, teatrem angielskim, dni kultury hiszpańskiej, zajęcia świetlicowe i teatralne z wykorzystaniem elementów języka oraz lekcje z zastosowaniem elementów metody CLIL. Wszystkie te działania nie są już realizowane tylko przez nauczycieli języków obcych, ale również wspomagane przez nauczycieli innych przedmiotów.
Dla wielu nauczycieli podstawowa (A2/B1) znajomość języka okazała się wystarczająca, aby skorzystać z oferty kursów internetowych na platformie etwinning.pl i zastosowaniu zdobytej wiedzy podczas lekcji z uczniami z wykorzystaniem nowych narzędzi TIK.

Olga Twarda, Poznań, woj. wielkopolskie, ERASMUS+ 2015

***************************************************

Współpraca z pracownikami SJO GLOSSA układała się bardzo dobrze. Kontakty nasze ograniczały się najczęściej jednej osoby, p. Agnieszki Zarzyckiej, która zarówno w kontaktach mailowych, jak i telefonicznych była niezwykle życzliwa, pomocna i potrafiła rzeczowo odpowiadać na problematyczne kwestie. Zawsze terminowo wywiązywała się ze swoich obietnic. Współpracę z SJO Glossa oceniam bardzo dobrze, firma bez zarzutu wywiązała się ze swoich zobowiązań w zakresie organizacji kursów językowych. Pragniemy bardzo serdecznie podziękować wszystkim pracownikom za wsparcie przy pisaniu projektu jak i opiekę przy organizacji i trwaniu mobilności.

Bożena Niechoda, Białystok, woj. Podlaskie, Erasmus+ 2016

***************************************************

Współpraca ze SJO Glossa to był bardzo dobry pomysł.
Dziś z całą odpowiedzialnością mogę napisać takie zdanie, gdy 14 nauczycieli wróciło z zagranicznych mobilności i wszyscy byli bardzo zadowoleni z dwutygodniowych szkoleń na Malcie, w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Byliśmy pod wrażeniem jakości kursów, lokalizacji szkół i programów socjalnych oferowanych przez szkoły. Nie można też powiedzieć, ze nam się udało, że dobrze trafiliśmy, bo tych 14 mobilności odbyło się w 3 krajach, w 6 różnych szkołach, w różnych terminach, a uczestnicy projektu korzystali z kursów językowych na różnych poziomach zaawansowania oraz z różnych kursów metodycznych dla anglistów. Mając taki wachlarz pozytywnych opinii naszych uczestników śmiało mogę stwierdzić, że SJO Glossa daje gwarancję jakości zagranicznych szkół językowych w ofercie, którą posiada. Dotyczy to również zakwaterowania, bo korzystaliśmy zarówno z zakwaterowania u rodzin jak i hoteli i akademików.

Współpraca z Glossą to był bardzo dobry pomysł, bo uzyskaliśmy już wsparcie na etapie pisania wniosku i jego składania. Dzięki fachowej pomocy pracowników Glossy przebrnęliśmy prawie bezboleśnie przez wszystkie zawiłości wymagań formalnych, jakie stawia Agencja Narodowa, a nasze szkolenia były w 100% sfinansowane przez program POWER. Współpraca z Glossą to był bardzo dobry pomysł, bo będąc koordynatorką projektu w naszej szkole mogłam zawsze liczyć na pomoc merytoryczną i organizacyjną na każdym etapie jego trwania. Podziwiam, cierpliwość i dyspozycyjność pani Agnieszki Zarzyckiej, opiekunki naszego projektu, która ze stoickim spokojem udzielała odpowiedzi na czasem oczywiste pytania.

Bogusława Baron, Kraków, woj. małopolskie, PO WER 2016

***************************************************

Opiekun ze strony Glossy zawsze przypominał o obowiązujących terminach, mobilizował do podejmowania decyzji i wspierał w ich realizacji. Wszyscy uczestnicy wrócili bardzo zadowoleni ze swoich wyjazdów, podczas których mieli możliwość nie tylko podniesienia znajomości języka obcego, ale przede wszystkim poznania realiów życia w kraju danego języka, jego kultury i mieszkających w nim ludzi. Dla niektórych było to również duże wyzwanie logistyczne, z którym świetnie sobie poradzili. Jako koordynatorka projektu szkolnego muszę przyznać, że dzięki Glossie miałam dużo mniej pracy, gdyż nie musiałam bezpośrednio kontaktować się ze szkołami językowymi za granicą w celu potwierdzania uczestnictwa w kursie, czy rezerwacji noclegów i wyżywienia, bo to wszystko organizowała za mnie Glossa. Nawet w sytuacji, gdy jeden z uczestników musiał wrócić wcześniej, nie było problemu z przebukowaniem biletu w korzystnej cenie. Nie ma utrudnień w kontakcie ze szkołą, pracownicy są życzliwi i zawsze służą pomocą w rozwiązywaniu ewentualnych problemów. Mogę potwierdzić, że osoby zajmujące się mobilnością nauczycieli, mają duże doświadczenie w tej dziedzinie i można na nich polegać. Z pewnością polecam tę szkołę innym chętnym do skorzystania z jej usług. Jako osoba, która korzystała już kilka razy z oferty kursów metodycznych dla nauczycieli języka niemieckiego, zwróciłabym jedynie uwagę na konieczność rozszerzenia oferty w tym zakresie, i to zarówno w obszarze kursów, jak i dostępnych krajów.

Elżbieta Wójcik, Krościenku nad Dunajcem, woj. małopolskie, PO WER 2016

***************************************************

Jako koordynatorka projektu szkolnego, współpracowałam z Glossą od samego początku, gdy tylko zakiełkował w naszej szkole pomysł przystąpienia do takiego projektu. Nie był to jednakże mój pierwszy kontakt z tą szkołą, ponieważ już wcześniej, dwukrotnie korzystałam z ich pomocy, gdy samodzielnie ubiegałam się o wyjazd metodyczny dla nauczycieli w ramach programu Erasmus. Za każdym razem współpraca układała się bardzo dobrze, a pomoc pracowników Glossy była nieoceniona. Tak samo było i tym razem. Począwszy od udzielenia wskazówek na etapie pisania wniosku, po pomoc przy rezerwacji kursów, noclegów, czy biletów.

Współpraca ze Szkołą Języków Obcych Glossa zaowocowała przyznaniem nam dotacji na realizację projektu w ramach akcji mobilność nauczycieli. Głównymi cele projektu to: podniesienie umiejętności nauczycieli w zakresie znajomości języka angielskiego i niemieckiego; wzbogacenie warsztatu pracy naszej kadry pedagogicznej o efektywne, innowacyjne strategie nauczania oraz wzmocnienie europejskiego wymiaru naszej placówki. Dzięki współpracy z SJO Glossa 11 nauczycieli z naszej szkoły uczestniczyło w dwutygodniowych kursach językowych oraz językowo-metodycznych w Wielkiej Brytanii, Wiedniu oraz na Malcie. Wybrali oni szkolenia zaproponowane przez Glossę. Wszyscy uczestniczy kursów byli zachwyceni poziomem merytorycznym zajęć, atrakcyjnością stosowanych przez tutorów metod, ich wysoką kulturą osobistą, otwartością, pełnym profesjonalizmem oraz programem kulturalnym oferowanym przez zagraniczne szkoły językowe. Podczas szkoleń nasi nauczyciele nie tylko podnieśli swoje umiejętności językowe i metodyczne, ale także nawiązali kontakty międzynarodowe z nauczycielami z różnych zakątków świata, poszerzyli wiedzę o historii, kulturze i obyczajach krajów, które odwiedzili w ramach mobilności, oraz promowali naszą placówkę na forum europejskim. SJO Glossa zaufaliśmy także w kwestii zakwaterowania. Zdecydowana większość uczestników mobilności zdecydowała się na pobyt u lokalnych rodzin, zgodnie z sugestiami Glossy. Dzięki temu mogliśmy doskonalić swoje umiejętności językowe w codziennych sytuacjach, np. podczas wspólnych posiłków, poznać obyczaje, styl życia i upodobania kulinarne Anglików, Austriaków i Maltańczyków. Zostaliśmy zakwaterowani w sprawdzonych miejscach, gdzie nasi nauczyciele czuli się komfortowo i bezpiecznie. Naszym opiekunem ze strony SJO Glossa była pani Agnieszka Zarzycka, której serdecznie dziękujemy za profesjonalizm, pomoc i życzliwość. Nasze doświadczenia wykorzystamy w codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Wzbogacimy ofertę szkoły o nowe zajęcia pozalekcyjne, zawierające treści interkulturowe oraz zawierające elementy CLIL. Stworzymy innowacje pedagogiczne oraz zrealizujemy międzynarodowe projekty edukacyjne.

Elżbieta Pajewska, Słupsk, woj. pomorskie, PO WER 2016

***************************************************

Wyjazdy na szkolenia za granicą są fantastyczną okazją do podniesienia kwalifikacji oraz kompetencji zawodowych dla nauczycieli nie tylko języków obcych , ale innych przedmiotów. Miałam okazję się o tym przekonać kilka lat temu , kiedy uczestniczyłam w kursie językowo- metodycznym w Brighton w ramach programu Comenius. Wtedy skorzystałam pierwszy raz z pomocy SJO Glossa. Byłam bardzo zadowolona ze współpracy, a pracownicy Glossy zadbali o moje zakwaterowanie i kurs językowy. Moje pozytywne doświadczenia miały wpływ na innych nauczycieli z mojej szkoły, którzy wyrazili chęć uczestnictwa w projekcie Erasmus +. Korzystając z pozytywnych doświadczeń postanowiliśmy po raz kolejny skorzystać z pomocy SJO GLOSSA, aby mieć pewność, że nasz wniosek będzie dobrze przygotowany pod względem formalnym i merytorycznym i ma szansę na pozytywną akceptację. Nie zawiodłam się i nasz projekt został zaakceptowany. Współpraca z pracownikami Glossy układała się bez zastrzeżeń, zawsze mogliśmy liczyć na pomoc, a pani Karolina Pikulska cierpliwie i rzeczowo odpowiadała na wszystkie nasze wątpliwości i pytania. Firma bez zarzutu wywiązała się ze wszystkich swoich zobowiązań w zakresie organizacji kursów językowych. Mobilności były realizowane w 4 różnych lokalizacjach : Wielka Brytania, Malta, Irlandia oraz Szkocja. Dzięki takiej różnorodności miejsc i kursów , uczestnicy mobilności zgromadzili szeroką wiedzę nie tylko językowo - metodyczną, ale również w zakresie znajomości różnych krajów UE oraz nawiązali liczne kontakty międzynarodowe. Realizacja projektu wpłynęła pozytywnie na jego uczestników i stała się cennym źródłem nowej wiedzy. Każdy z nich nabył nowych umiejętności i podniósł swoje kwalifikacje w zakresie pedagogiki, dydaktyki, metodyki nauczania oraz stosowania technologii komunikacyjno- informacyjnych w pracy dydaktycznej i wychowawczej. Serdecznie dziękujemy wszystkim pracownikom firmy Glossa za wsparcie przy pisaniu projektu i opiekę przy organizacji i trwaniu mobilności oraz wyrażamy nadzieję dalszej współpracy.

Ewa Niemiec, Jastrzębie, woj. śląskie, Erasmus+ 2017

***************************************************

Po raz pierwszy współpracowałam z firmą SJO Glossa. Współpraca ta ułatwia mi zarządzanie projektem poprzez wyznaczanie konkretnych terminów na wykonanie poszczególnych zadań, pilnowaniem, aby wszystkie dokumenty były właściwie przygotowane oraz na czas wysłane. Praca koordynatora była i nadal jest nadzorowana i porządkowana. Współpraca z pracownikami Glossy układała się bardzo dobrze. Kontakty nasze ograniczały się najczęściej do jednej osoby, która zarówno w kontaktach mailowych, jak i telefonicznych była niezwykle życzliwa, pomocna i potrafiła rzeczowo odpowiadać na problematyczne kwestie. Zawsze terminowo wywiązywała się ze swoich obietnic. Współpracę z Glossą oceniam bardzo dobrze, firma bez zarzutu wywiązała się ze swoich zobowiązań w zakresie organizacji kursów językowych. W mobilnościach udział wzięła piątka nauczycieli z mojej szkoły. Kursy pozwoliły nam spojrzeć z innej perspektywy na nasze metody nauczania, udostępniły wiele nowych, ciekawych pomysłów i umożliwiły nawiązanie nowych kontaktów. Zajęcia były świetnie prowadzone, we wspaniałej atmosferze i w bardzo dobrych warunkach lokalowych. Zdecydowanie polecam współpracę z Glossą.

Daria Brzezińska, Jeżewo, woj. kujawsko-pomorskie, Erasmus+ 2017

***************************************************

Informację o aplikowaniu do programu Erasmus + otrzymałam mailem od SJO Glossa we wrześniu 2016r. Korzystałam wcześniej z usług SJO Glossa przy programie Comenius w 2010– wówczas bez problemu dostałam się do Szkocji na wybrany kurs metodyczny. Zostając koordynatorem programu w edycji 2017 nie spodziewałam się, że nasz wniosek będzie drugi na liście zaakceptowanych projektów przez Agencję Narodową – otrzymaliśmy 100 % punktów! Niewątpliwie jest to zasługa przebojowej i pracowitej grupy nauczycieli, którzy nad wnioskiem pracowali, ale chciałabym podkreślić ogromne zasługi SJO Glossa, a przede wszystkim pani Agnieszki Ornoch, która cierpliwie i z sukcesem przeprowadziła nas przez labirynt terminów, dokumentów i procedur. Nie było łatwo, gdyż jako szkoła artystyczna podlegamy pod inne ministerstwo niż szkoły samorządowe, a co za tym idzie obowiązują nas inne procedury przy aplikowaniu do tego rodzaju programów unijnych. Gdy chcąc wyjaśnić pewne nieścisłości proceduralne wybraliśmy się osobiście do Agencji Narodowej w Warszawie, okazało się, że na przestrzeni lat jedynie dwie szkoły artystyczne wzięły przed nami udział w programie Erasmus + (…)

Agnieszka Feliniak, Łódź, woj. łódzkie, Erasmus+ 2017

***************************************************

Moja współpraca z Glossą rozpoczęła się w 2012r.,na kilka miesięcy przed moim pierwszym wyjazdem na kurs metodyczno-językowy do Regensburga w ramach programu Comenius. Pozytywna ocena tejże spowodowała, że po powrocie wielokrotnie próbowałam przekonać p. Dyrektor, żeby skorzystała z możliwości, jakie daje szkole i nauczycielom Program Erasmus+. Wierzyłam, że cierpliwość i argumenty, jakie przedstawiałam, pomogą w dążeniu do celu. W końcu się udało!

W 2016r. rozpoczął się kolejny (mam nadzieję, że nie ostatni ) etap mojej współpracy z Państwa szkołą. Do realizacji projektu udało mi się zaangażować nie tylko nauczycieli języków obcych, ale także przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych. Warto nadmienić, że wśród uczestników zagranicznych mobilności byli też przedstawiciele kadry zarządzającej. Na kursy języka angielskiego wyjechało sześcioro nauczycieli ( pięcioro do Wielkiej Brytanii i jedna nauczycielka na Maltę ), natomiast języka niemieckiego- dwie nauczycielki – obie do Niemiec.

Współpracę z Państwa szkołą oceniam - tak, jak poprzednio - bardzo dobrze, zważywszy na fakt, że większość nauczycieli wyjeżdżała na kursy języka angielskiego, a ja jestem germanistką. Wszystkie kwestie, związane z wyjazdami uczestników, były odpowiednio wcześnie przygotowane i terminowo realizowane, a panie: Agnieszka Sylwia i Karolina, z którymi współpracowałam w trakcie realizacji naszego projektu – zawsze rzeczowe i służące pomocą, za co serdecznie dziękuję. Cel, jaki sobie postawiliśmy, został osiągnięty. Wszyscy nauczyciele podnieśli swoje kwalifikacje, zdobyli nowe doświadczenia, nawiązali nowe kontakty, poznali inne środowiska kulturowe i są bardzo zadowoleni. Większość z nas utrzymuje kontakty z osobami poznanymi podczas realizacji zagranicznych mobilności i -co chyba najważniejsze- deklaruje chęć wzięcia udziału w tego typu przedsięwzięciach.

Myślę, że osiągnęłam to, co sobie na początku zaplanowałam – zaraziłam ich… „ europejskim widzeniem świata ”!

Małgorzata Kimel, Radomsko, woj. łódzkie, Erasmus+ 2017