Bezpłatne szkolenia za granicą

Katalog kursów

kursy językowe
kursy metodyczne
CLIL
nowe technologie w nauczaniu
zarządzanie i komunikacja
kursy języka biznesu
język + kultura i sztuka
język + gotowanie
edukacja środowiskowa
język ogólny dla nauczycieli i kadry szkolnej
mindfulness & wellbeing
inne kursy

Inne kursy

Oprócz kursów językowych i metodycznych proponujemy także szeroki zakres szkoleń specjalistycznych adresowanych zarówno do nauczycieli jak też dyrekcji i kadry zarządzającej szkołą oraz pracowników administracyjnych. Są to np. kursy o następujących tematach: wykorzystanie technologii w nauczaniu, skuteczna komunikacja, zarządzanie placówkami oświatowymi, współpraca międzynarodowa, realizacja unijnych projektów edukacyjnych itp. Uczestnicy kursów specjalistycznych zdobędą praktyczne umiejętności m.in. z zakresu korzystania z multimediów i nowoczesnych technologii na lekcjach, komunikowania się w językach obcych, finansowania w oświacie, planowania działań oświatowych, udziału szkoły w międzynarodowych projektach, pozyskiwania funduszy pozabudżetowych na działalność szkoły, marketingu i promocji placówki.
Kursy te są prowadzone w języku angielskim, w międzynarodowych grupach, w różnych krajach Unii Europejskiej. Aby dowiedzieć się więcej kliknij na menu z lewej strony i wybierz interesujący Cię kurs.

Tylko do 13.12.2021 przyjmujemy zgłoszenia do programu Erasmus+ 2022. ZGŁOŚ SZKOŁĘ