Bezpłatne szkolenia za granicą

Katalog kursów

kursy językowe
kursy metodyczne
CLIL
nowe technologie w nauczaniu
zarządzanie i komunikacja
kursy języka biznesu
język + kultura i sztuka
język + gotowanie
edukacja środowiskowa
język ogólny dla nauczycieli i kadry szkolnej
mindfulness & wellbeing
inne kursy
Katalog kursów

Katalog kursów Erasmus Plus

Nasz oficjalny katalog kursów Erasmus Plus obejmuje szeroki zakres tematyczny szkoleń. Wszystkie prezentowane przez nas szkolenia zostały starannie dobrane na bazie wieloletnich doświadczeń zdobytych podczas realizacji programu Comenius. Proponowane przez nas wyjazdy odbywają się w atrakcyjnych lokalizacjach europejskich, dzięki czemu wyjazd jest okazją by połączyć naukę z wypoczynkiem i nawiązywaniem nowych, międzynarodowych kontaktów.

Szkolenia, które znajdą Państwo w katalogu kursów Erasmus+ zostały tak dobrane, aby całkowite koszty wyjazdu można było pokryć w pełni z przyznanego dofinansowania. Dlatego też wszystkie kursy, proponowane w pakietach z zakwaterowaniem i przelotem, mieszczą się w cenie 800 EUR za dwa tygodnie.

Katalog szkoleń Erasmus Plus obejmuje następujące rodzaje szkoleń:

  • kursy językowo-metodyczne i metodyczne – skierowane są do nauczycieli języków obcych, nauczycieli w trakcie przekwalifikowywania się na nauczyciela języków obcych oraz nauczycieli uczących innych przedmiotów (matematyki, historii, biologii) w języku obcym (Content and Language Integrated Learning - CLIL). Kursy językowo-metodyczne i metodyczne umożliwiają udoskonalenie umiejętności językowych, a także zapoznanie się z nowościami w dziedzinie metodyki nauczania języka obcego lub nauczania CLIL;
  • kursy językowe – skierowane są do wszystkich nauczycieli, którzy chcą udoskonalić swoje umiejętności językowe lub też podtrzymywać kontakt z językiem oraz swobodnie komunikować się w sytuacjach związanych z kontaktami międzyszkolnymi, realizacją międzynarodowych projektów itp.
  • kursy specjalistyczne (np. np. wykorzystanie technologii w nauczaniu, skuteczna komunikacja, zarządzanie placówkami oświatowymi, współpraca międzynarodowa, realizacja unijnych projektów edukacyjnych itp.) – przeznaczone są zarówno dla nauczycieli jak również dla dyrektorów szkół i kadry zarządzającej. Uczestnicy kursów specjalistycznych zdobędą praktyczne umiejętności m.in. z zakresu finansowania w oświacie, planowania działań oświatowych, udziału szkoły w międzynarodowych projektach, pozyskiwania funduszy pozabudżetowych na działalność szkoły, marketingu i promocji placówki.

UWAGA: Szkoły, które samodzielnie przygotowują wniosek również mogą zaplanować w ramach projektu kursy z naszej oferty. W takim przypadku szkoły te zlecają nam realizację kursów dopiero po otrzymaniu decyzji o zatwierdzeniu wniosku przez Agencję Narodową.

Tylko do 13.12.2021 przyjmujemy zgłoszenia do programu Erasmus+ 2022. ZGŁOŚ SZKOŁĘ