Bezpłatne szkolenia za granicą

Katalog kursów

kursy językowe
kursy metodyczne
CLIL
nowe technologie w nauczaniu
zarządzanie i komunikacja
kursy języka biznesu
język + kultura i sztuka
język + gotowanie
edukacja środowiskowa
język ogólny dla nauczycieli i kadry szkolnej
mindfulness & wellbeing
inne kursy
Wysokość dofinansowania

Bezpłatne szkolenie za granicą? Tak, to możliwe z programem Erasmus+!

Przed Tobą niepowtarzalna szansa - Twoje szkolenie może zostać w całości sfinansowane ze środków unijnych. Otrzymany grant pokryje więc nie tylko sam koszt kursu, ale również inne wydatki związane z zagranicznym wyjazdem! Kwota grantu obejmuje 4 poniżej przedstawione kategorie wydatków.
Zobacz jak złożyć wniosek

KURS
Kwota przeznaczona na pokrycie kosztów kursu obliczana jest w zależności od jego długości. Jest ona stała i niezależna od kraju, gdzie odbywa się szkolenie. Dla wyjazdów 2 tygodniowych jest to 800 EUR, a dla tygodniowych 400 EUR.

POBYT
Kwota przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem uczestnika projektu w trakcie mobilności: zakwaterowanie, wyżywienie, transport publiczny itp. Jej wysokość jest zależna od kraju, w którym odbywa się kurs. Dla wyjazdów 2 tygodniowych jest to: 1638 EUR (Irlandia), 1456 EUR (Austria, Cypr, Francja, Hiszpania, Malta, Niemcy, Włochy) lub 1274 EUR (Łotwa) i odpowiednio połowa tych kwot dla wyjazdów tygodniowych.

PODRÓŻ
Kwota przeznaczona na pokrycie kosztów podróży. Jej wysokość zależy od odległości między Twoją szkołą, a miejscem mobilności: 180 EUR dla odległości 100-499 km, 275 EUR dla odległości 500-1199 km lub 360 EUR dla odległości 2000-2999 km. Możesz sprawdzić odległość korzystając z kalkulatora odległości

INNE
Kwota ta jest przeznaczona na pokrycie kosztów m.in działań przygotowujących do mobilności lub działań upowszechniających po jej zakończonej. Jest ona stała i wynosi 100 EUR.

Całkowita kwota grantu jest kwotą ryczałtową, nie musisz zatem szczegółowo rozliczać się z wydatków. Dlatego w praktyce grant Erasmus+ pozwala nie tylko pokryć wszystkie koszty związane z podróżą, kursem i utrzymaniem lecz dodatkowo także opłacić inne atrakcje np. wycieczki, wyjścia do teatrów, muzeów itd.

Tylko do 13.12.2021 przyjmujemy zgłoszenia do programu Erasmus+ 2022. ZGŁOŚ SZKOŁĘ