Bezpłatne szkolenia za granicą

Katalog kursów

kursy językowe
kursy metodyczne
CLIL
nowe technologie w nauczaniu
zarządzanie i komunikacja
kursy języka biznesu
język + kultura i sztuka
język + gotowanie
edukacja środowiskowa
język ogólny dla nauczycieli i kadry szkolnej
mindfulness & wellbeing
inne kursy
Kto może uczestniczyć w programie Erasmus+

Upewnij się, czy możesz wziąć udział w bezpłatnych kursach i szkoleniach za granicą

Jedną z głównych idei programu Erasmus+ jest jego powszechna dostępność. Jeśli pracujesz w edukacji szkolnej, edukacji dla dorosłych lub edukacji w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego to prawdopodobnie możesz wziąć udział w programie Erasmus+. Poniżej wymienione są uprawnione do udziału w programie Erasmus+ organizacje i uczestnicy:

EDUKACJA SZKOLNA

ORGANIZACJE
• przedszkola,
• szkoły podstawowe,
• licea,
• technika
• szkoły zawodowe
• zespoły szkół
• kuratoria oświaty, ośrodki doskonalenia nauczycieli, biblioteki, domy kultury, inne instytucje działające w obszarze edukacji szkolnej (na poziomie od przedszkola do szkoły średniej)

UCZESTNICY
• nauczyciele
• pracownicy administracyjni szkół,
• pracownicy niedydaktyczni (psychologowie i pedagodzy szkolni, bibliotekarze, nauczyciele wspomagający),
• kadra zarządzająca.

EDUKACJA DOROSŁYCH

ORGANIZACJE
• szkoły ogólnokształcące dla dorosłych
• uniwersytety trzeciego wieku
• szkoły językowe
• instytucje kultury
• urzędy pracy
• inne organizacje działające w obszarze formalnej, pozaformalnej i nieformalnej edukacji dorosłych o charakterze niezawodowym, takie jak np.: organizacje pozarządowe, uniwersytety ludowe i otwarte, ośrodki pomocy społecznej, władze lokalne

UCZESTNICY
• kadra
• osoby prowadzące szkolenia

EDUKACJA W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA ZAWODOWEGO

ORGANIZACJE
• placówki kształcenia praktycznego i ustawicznego,
• inne organizacje branżowe, partnerzy społeczni, fundacje, izby rzemieślnicze, wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy, organy administracji samorządu lokalnego i regionalnego, przedsiębiorstwa i inne organizacje publiczne lub prywatne, zajmujące się organizacją szkoleń, ich prowadzeniem lub w inny sposób pracą z osobami uczącymi się i uczniami zawodu w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego

UCZESTNICY
• nauczyciele praktycznej nauki zawodu,
• kadra zarządzająca placówek oświatowych,
• trenerzy i szkoleniowcy.

Tylko do 13.12.2021 przyjmujemy zgłoszenia do programu Erasmus+ 2022. ZGŁOŚ SZKOŁĘ