Katalog kursów

kursy językowe
kursy metodyczne
CLIL
nowe technologie w nauczaniu
dla kadry zarządzającej
kursy języka biznesu
język + kultura i sztuka
język + gotowanie
inne kursy
Zgłoszenie

Zgłoszenie do Erasmus+

Aktualnie zakończyliśmy nabór wniosków do edycji Erasmus+ 2018, w ramach której będzie można realizować wyjazdy zagraniczne w okresie lato 2018 do lato 2020. Aby zgłosić swoje zainteresowanie współpracą z nami w roku 2018, prosimy o pozostawienie swoich danych w formularzu zgłoszeniowym, a skontaktujemy się z Państwem na początku września 2018, aby poinformować, że nowy nabór został rozpoczęty.Wnioski można składać do 20 października 2017. Przypominamy, że należy wypełnić tylko jeden wniosek w imieniu wszystkich zainteresowanych nauczycieli z danej szkoły. Po otrzymaniu wniosku skontaktujemy się ze zgłoszonymi nauczycielami w celu przesłania szczegółowych informacji na temat dalszych kroków.

Ponieważ za naszym pośrednictwem może ubiegać się o grant maksymalnie 70 szkół sugerujemy aby nie zwlekać z decyzją o przesłaniu wniosku wstępnego - jest on niezobowiązujący i nie wiąże się z żadnymi opłatami.

Wypełniony wniosek wstępny zostanie przekazany naszym ekspertom, którzy zweryfikują zawarte w nim dane.

Prosimy zapoznać się także z dodatkowymi informacjami na temat poszczególnych etapów aplikowania o grant.


UWAGA: Szkoły, które samodzielnie przygotowują wniosek również mogą zaplanować w ramach projektu kursy z naszej oferty. W takim przypadku szkoły te zlecają nam realizację kursów dopiero po otrzymaniu decyzji o zatwierdzeniu wniosku przez Agencję Narodową.