Katalog kursów

kursy językowe
kursy metodyczne
CLIL
nowe technologie w nauczaniu
dla kadry zarządzającej
kursy języka biznesu
język + kultura i sztuka
język + gotowanie
inne kursy
indywidualny
Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi na temat programu Erasmus Plus

Poniżej prezentujemy najczęściej pojawiające się pytania dotyczące możliwości uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach językowych i metodycznych w ramach programu Erasmus+ Mobilność kadry edukacji dorosłych.

1. Kto może uczestniczyć w wyjazdach?

W ramach programu Erasmus + Mobilność kadry edukacji dorosłych placówki biorące udział w projekcie mogą wysyłać jedynie kadrę danej organizacji lub krajowego konsorcjum. Są to przede wszystkim:
- nauczyciele szkół dla dorosłych (nauczyciele języków obcych, którzy pojadą na kursy metodyczne/ specjalistyczne oraz pozostali nauczyciele, którzy chcą wziąć udział w kursach językowych na wybranym przez siebie poziomie lub w kursach specjalistycznych)
- edukatorzy dorosłych działający w społecznościach lokalnych,
- inni pracownicy wspierający uczenie się dorosłych, w tym również kadra zarządzająca danej placówki.

Osoby wskazane przez instytucję do udziału w projekcie muszą być jej pracownikiem/wolontariuszem/członkiem w trakcie trwania projektu!

2. Jakie kursy mogą być finansowane w ramach projektów Erasmus Plus

W zasadzie nie ma ograniczeń w zakresie tematycznym tych kursów. Kluczowe jest jednak, aby kursy, które mają być realizowane w ramach projektu były odpowiednio dobrane do profilu zawodowego uczestnika kursu i aby uczestnictwo w tym kursie było ściśle związane z realizacją celów, które są postawione w planie rozwoju instytucji.

3. Jakie wydatki są finansowane w ramach projektu

Grant umożliwia zasadniczo pokrycie pełnych kosztów kursu/szkolenia, w szczególności zaś:

  • koszt uczestnictwa - do kwoty 700EUR za dwutygodniowy pobyt
  • koszty związane z pobytem na szkoleniu (zakwaterowanie, wyżywienie, przejazdy). Kwota ryczałtowa jest uzależniona od kraju wyjazdu.
  • koszt przelotu/przejazdu na szkolenie - kwota zależna od odległości miejsca szkolenia od miejsca zamieszkania uczestnika szkolenia.

Dodatkowo grant przewiduje specjalne środki na tzw "wsparcie organizacyjne" w wysokości 350EUR na uczestnika szkolenia. Kwota ta pozwala na zatrudnienie osoby (lub zlecenie firmie), która będzie odpowiedzialna za stronę logistyczną organizacji wyjazdu, może zostać przeznaczona na przygotowanie językowe.

Istnieje także możliwość przesunięcia kosztów z jednej kategorii do drugiej. Tak więc np. w przypadku wyboru kursu droższego niż 700EUR, można jego koszty pokryć np. ze budżetu przeznaczonego na "wsparcie organizacyjne".

4. Czy kwota grantu pokrywa wszystkie koszty związane z uczestnictwem w kursie?

Tak, przy odpowiednim wyborze kursu otrzymany grant pozwala zwykle na pokrycie w 100% wszystkich kosztów. Większość z prezentowanych na naszych stronach kursów - przy zakupie pakietu z zakwaterowaniem - mieści się w ustalonych limitach kwotowych i w ten sposób cały wyjazd może być w pełni pokryty ze środków UE.

W przypadku wyboru kursu droższego niż równowartość 700EUR możliwe jest przerzucenie części środków przeznaczonych na zakwaterowanie i utrzymanie lub wsparcie organizacyjne na pokrycie kosztów szkolenia, gdyż szkoła nie jest zobowiązana rozliczyć się z wydatków na zakwaterowanie, utrzymanie i przejazd.

Po kliknięciu na wybrany kurs z naszego oficjalnego katalogu kursów, zostanie wyświetlona tabelka z symulacją kosztów, gdzie widać jakie są koszty kursu i zakwaterowania oraz jaka kwota zostanie dla uczestnika na dodatkowe wyżywienie, przejazdy itp.

5. Jak należy poszukiwać kursów, które mogą być finansowane w ramach projektu Erasmus+?

Kursów tych można poszukiwać za pośrednictwem Internetu - kontaktując się bezpośrednio z instytucjami, które je organizują. Można także skorzystać z naszego oficjalnego katalogu kursów Erasmus+, który jest najszerszym wyborem kursów na rynku i obejmuje wyłącznie sprawdzone kursy, które były wysoko oceniane przez nauczycieli podczas dotychczasowych edycji programów Comenius i Erasmus+.

Oferowane przez SJO GLOSSA kursy i szkolenia za granicą dostępne są w identycznej (a czasami nawet niższej) cenie jak w przypadku bezpośredniego kontaktu ze szkołą zagraniczną. Natomiast w odróżnieniu od szkół zagranicznych SJO GLOSSA zapewnia możliwość porównania wielu ofert w zakresie zarówno ceny kursu, jego programu i terminu oraz lokalizacji. Takiej okazji optymalnego doboru kursu nie da Państwu szkoła zagraniczna, która - co jest naturalne - promuje wyłącznie swoje kursy. Dodatkowym atutem współpracy z SJO GLOSSA jest fakt, że wszystkie formalności załatwiają Państwo w języku polskim.

6. Z jakim wyprzedzeniem należy zarezerwować kurs?

Kurs należy zarezerwować najszybciej jak to możliwe (szczególnie w przypadku kursów z określonymi datami, na które jest spore zainteresowanie). Należy jednak uwzględnić działania podejmowane z Agencją Narodową i organizacją, która otrzymała grant, dlatego można się do nas zgłosić w dowolnym momencie. Jeśli dany kurs nie będzie już dostępny, postaramy się znaleźć podobny kurs w preferowanym terminie lub wspólnie wybierzemy inny dogodny termin wyjazdu.

7. Jaka jest formuła kursów oferowanych przez SJO GLOSSA w ramach programu Erasmus+?

Większość szkoleń językowych i metodycznych trwa 10 dni roboczych. Pozostałe szkolenia trwają od 5 do 10 dni roboczych. Zajęcia na ogół mają formułę warsztatową i w dużej mierze opierają się na interaktywnych zadaniach, w które angażowani są uczestnicy. Kursy odbywają się w międzynarodowych grupach, dzięki czemu są także doskonałą okazją do spotkania się z nauczycielami z innych krajów, wymiany doświadczeń oraz nawiązania współpracy w ramach innych projektów unijnych.

8. Czy są ograniczenia odnośnie poziomu znajomości języka osób chcących wziąć udział w wyjazdach?

Nie, nie ma żadnych ograniczeń w tym zakresie. Tak więc każdy uczestnik mobilności, niezależnie czy zna język na poziomie początkującym czy też zaawansowanym ma szansę wyjazdu. Musi oczywiście dobrze przedstawić powody dla których jego wyjazd w ramach projektu pomoże szkole osiągnąć założone cele.

Ograniczenia poziomu natomiast pojawiają się w przypadku konkretnych kursów. Na przykład większość kursów metodycznych jest przeznaczona dla osób posługujących się językiem na poziomie minimum B2, zaś kursy CLIL wymagają znajomości języka na poziomie B1 lub B2. Natomiast kursy doskonalące ogólną znajomość języka są dostępne dla wszystkich poziomów, począwszy od A1 do C2. Poziom A0 ma często wybrane terminy.

9. Czy ten sam pracownik może jechać na kurs za granicą w ramach jednego projektu więcej niż raz?

W edycji Erasmus+ 2017 jeden pracownik mógł uczestniczyć w kilku kursach, jednak pula jego grantu na kurs wynosiła zawsze 700 EUR bez względu na to w ilu kursach uczestniczył. Pozostałe pule grantu (wsparcie na podróż i wsparcie indywidualne) były przydzielane w zależności od kierunku i ilości wyjazdów. W praktyce oznacza to, że aby spokojnie zmieścić się w puli przydzielanych przez Agencję Narodową grantów zalecamy, aby jeden nauczyciel uczestniczył w jednym kursie w danej edycji programu.

10. Dlaczego warto wybrać kursy z katalogu SJO GLOSSA?

Współpraca z SJO GLOSSA, poprzez wybór szkolenia z naszego oficjalnego katalogu kursów Erasmus+, daje gwarancję dotrzymania warunków kursów (terminów, programu, ceny itp.), gdyż współpracujemy wyłącznie z renomowanymi i sprawdzonymi placówkami za granicą. Kontaktując się bezpośrednio ze szkołą zagraniczną trudno stwierdzić na ile jest to placówka wiarygodna. Ponadto dużo wygodniejszy dla klienta jest kontakt z firmą z Polski niż z firmą zagraniczną. Warto także wspomnieć, że szkoła zagraniczna aby dokonać rezerwacji kursu zwykle żąda wpłaty wysokiego depozytu.

11. Jakie koszty ponosi placówka/uczestnik w przypadku obsługi wyjazdów przez SJO GLOSSA?

Po zaakceptowaniu wniosku przez Agencję Narodową i przyznaniu grantu SJO GLOSSA pobiera od uczestnika opłatę za obsługę wyjazdów w wysokości 195zł za każdego uczestnika projektu. Warto jednak zawsze zaglądać do naszej zakładki PROMOCJE, gdyż tam znajdują się preferencyjne warunki, które oferujemy w danym momencie.

12. Jaki jest wiek innych uczestników szkoleń?

W przypadku szkoleń stricte metodycznych uczestnikami są na ogół nauczyciele w wieku od 30 do 50 lat. Jednak w przypadku kursów języka ogólnego w grupach są także osoby znacznie młodsze. Dla każdego z kursów w naszym katalogu podano minimalny limit wieku i należy mieć świadomość, że w grupie mogą być także osoby w tym wieku. Warto także pamiętać, że średni wiek uczestników w grupie jest zdecydowanie niższy w okresie wakacyjnymi niż w pozostałej części roku. Z tego też względu warto rozważyć kursy poza wakacyjne.

13. Czy uczestnikami kursów metodyczno-językowych są wyłącznie nauczyciele?

Jeśli kurs obejmuje komponent metodyczny i językowy to zwykle w każdym z nich jest inny skład grupy. W ramach komponentu metodycznego uczestnikami są w 90% czynni nauczyciele, zaś w 10% mogą być osoby, które dopiero zaczynają nauczać lub też przekwalifikowują się. Natomiast komponent językowy jest realizowany w grupie dobranej pod kątem poziomu języka, więc mogą w nim uczestniczyć także osoby niezwiązane z nauczaniem.

14. Kiedy ogłaszane są wyniki konkursu wniosków?

Wyniki ogłaszane są zwykle na przełomie kwietnia/maja.

15. Skąd wynikają różnice w stawkach wsparcia indywidualnego przydzielonych na ten sam kraj?

Dla wniosków złożonych w roku 2018 stawki wsparcia indywidualnego zostały podwyższone. Nowe kwoty zależne są od kraju docelowego mobilności. Firma GLOSSA nie ma na nie wpływu na wysokość stawek ogłaszanych przez Agencję Narodową.

16. Jakie kwoty wsparcia indywidualnego obowiązują dla wniosków złożonych w roku 2018?

Kwoty te różnią się od tych podawanych przez AN w latach poprzednich. Szczegółowy wykaz stawek z podziałem na kraje można znaleźć na oficjalnych stronach Agencji Narodowej oraz tutaj.Powyższe informacje zostały opracowane na podstawie danych udostępnionych przez Agencję Narodową oraz rozmów i korespondencji prowadzonej z jej przedstawicielami. Przedstawione dane mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty ani też części umowy zawieranej między SJO GLOSSA, a nauczycielem czy też szkołą aplikującą o grant w ramach programu Erasmus Plus. W celu uzyskania najświeższych informacji prosimy o kontakt z naszymi konsultantami.