Katalog kursów

Opinie nauczycieli

Opinie nauczycieli

SJO Glossa na pewno ułatwia zarządzanie projektem koordynatorowi poprzez wyznaczanie konkretnych terminów na wykonanie poszczególnych zadań, pilnuje, aby wszystkie dokumenty były właściwie przygotowane oraz na czas wysłane. Praca koordynatora jest więc nadzorowana i porządkowana. Nie znaczy to wcale, że nie ma on w ogóle pracy, ale z pewnością może sprawnie gospodarować czasem przeznaczonym na przygotowanie wniosku oraz zarządzaniem projektem podczas jego trwania. Na życzenie SJO Glossa także zajmuje się rezerwacją biletów lotniczych, ubezpieczeniem, zakwaterowaniem co jest odciążeniem dla koordynatora i porządkuje podejmowanie decyzji przez uczestników mobilności, zwłaszcza przy większej ich ilości. Czas w ten sposób zaoszczędzony może zostać spożytkowany na realizację projektu na terenie szkoły, wdrażanie nowych pomysłów z wykorzystaniem wiedzy zdobytej podczas wyjazdów.

Z naszej szkoły pojechało na kursy dziesięć osób, większość na język angielski, jedna osoba na język hiszpański. Wszyscy wrócili bardzo zadowoleni. Decyzje o wyjazdach zostały podjęte na długo przed rozpoczęciem pracy nad wnioskiem w związku z tym wszyscy uczestnicy mobilności mieli czas na przemyślenie swoich kandydatur oraz było to dla wielu z nich motywujące. Od dawna chcieli uczyć się lub doskonalić wybrany przez siebie język jednak w nawale codziennych obowiązków, albo nie mieli czasu, albo brakowało im systematyczności czy wytrwałości. Często też zdobyta na kursach w Polsce wiedza szybko się ulatniała dlatego, że nie mogła zostać zastosowana natychmiast w praktyce, a więc nie była utrwalana w praktycznych sytuacjach z rodzimymi użytkownikami języka. Zbliżający się termin wyjazdu na kurs motywował do wytężonej pracy podczas kursów przygotowawczych oraz poszukiwania i utrwalania użytecznych zwrotów do wykorzystania podczas podróży oraz konkretnych zadań wyznaczonych każdemu uczestnikowi do wykonania podczas wyjazdu. Choć dla wielu, zwłaszcza starszych nauczycieli, nie językowców, wyjazd wiązał się ze stresem dzielnie podjęli wyzwanie i wrócili naładowani energią i jeszcze większą motywacją do dalszej nauki. Opinie typu: „mam mnóstwo energii do pracy po tym wyjeździe” albo „tyle się nauczyłam, że aż nie wierzę” albo „ tyle języka to ja przez całe życie nie załapałam co w te dwa tygodnie”. Niektóre osoby przekonały się, że ich znajomość języka obcego jest wystarczająca, aby komunikować się w podstawowych sytuacjach z życia codziennego bez większego wysiłku, co było dla nich zaskoczeniem. Zdecydowana większość uczestników mobilności kontynuuje naukę języka w Polsce. Ponadto wspominają wyjazd jako moment zwrotny w swoim podejściu do nauczania. Językowcy naładowani nowymi pomysłami zaproponowanymi przez szkoły językowe podczas kursów metodycznych wcielają je w życie podczas lekcji z uczniami modyfikując w zależności od charakterystyki grupy, z którą pracują. Natomiast pozostali nauczyciele oprócz tego, że kontynuują doskonalenie swoich umiejętności posługiwania się językiem nabrali odwagi i pewności siebie, aby spróbować swoich sił w poszukiwaniu zagranicznych partnerów na platformie etwinning.pl i realizowaniu ciekawych projektów, w których językiem komunikacji jest angielski z nauczycielami innych przedmiotów niż język obcy.

Po zakończonych mobilnościach nasza praca z językiem się nie zakończyła. Tworzymy programy kółek, warsztaty multikulti, spotkania z obcokrajowcami, wolontariuszami, teatrem angielskim, dni kultury hiszpańskiej, zajęcia świetlicowe i teatralne z wykorzystaniem elementów języka oraz lekcje z zastosowaniem elementów metody CLIL. Wszystkie te działania nie są już realizowane tylko przez nauczycieli języków obcych, ale również wspomagane przez nauczycieli innych przedmiotów.

Dla wielu nauczycieli podstawowa (A2/B1) znajomość języka okazała się wystarczająca, aby skorzystać z oferty kursów internetowych na platformie etwinning.pl i zastosowaniu zdobytej wiedzy podczas lekcji z uczniami z wykorzystaniem nowych narzędzi TIK.

Olga Twarda, zespół szkół, woj. wielkopolskie

--------------------------------------------------------------------------------------------

Od siedmiu lat współpracuję z GLOSSĄ w zakresie zagranicznych wyjazdów metodyczno-językowych dla nauczycieli języków obcych. W tym roku po raz trzeci uczestniczyłem w kursie metodycznym. W wyniku upowszechniania informacji na temat tego typu szkoleń w moim mieście z wakacyjnych kursów metodyczno-językowych za pośrednictwem GLOSSY skorzystały dotychczas oprócz mnie trzy nauczycielki – dwie z mojej szkoły, jedna z sąsiedniego liceum. Tegoroczny wyjazd odbył się w ramach projektu, w którym uczestniczyło trzech nauczycieli języka niemieckiego, biorących udział w kursach w Wiedniu i Regensburgu. Pomoc, jaką uzyskałem od szkoły GLOSSA, okazała się niezbędna ze względu na ogromne zawiłości i trudności w wypełnieniu wniosku i innych dokumentów. Z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że nigdy żaden mój wniosek pisany z pomocą pracowników GLOSSY nie został odrzucony. Zawsze mogłem liczyć na fachową pomoc. Dzięki udziałowi we wszystkich dotychczasowych kursach nabyłem ogromnego doświadczenia, poszerzyłem swoją wiedzę na temat metodyki, krajów niemieckojęzycznych, zgromadziłem bardzo dużo materiałów z zakresu metodyki nauczania, a przede wszystkim wzrosły moje umiejętności językowe dzięki temu, że miałem kontakt z „żywym” językiem niemieckim.

Także z tegorocznego kursu w Wiedniu byłem bardzo zadowolony. Pracownicy GLOSSY zadbali o moje zakwaterowanie i wszystkie formalności z zapisem na kurs. Podczas pobytu w Wiedniu uczestniczyłem w bardzo ciekawych zajęciach z zakresu najnowszych osiągnięć w metodyce nauczania języka niemieckiego oraz korzystałem z bogatego programu zajęć popołudniowych poświęconych zagadnieniom z zakresu kultury, historii, polityki i literatury austriackiej. Prowadzący zajęcia w szkole ActiLingua w sposób profesjonalny dopasowali program do moich potrzeb, dzięki czemu mogę wykorzystać wiedzę w swojej pracy. Śmiało mogę powiedzieć, że kurs spełnił moje oczekiwania, ponieważ poszerzyłem moje kontakty zawodowe, poznałem systemy edukacji w innych krajach UE, podniosłem moje umiejętności językowe oraz nabyłem wiele praktycznych umiejętności mających znaczenie dla mojej obecnej pracy. W nowym roku szkolnym zamierzam wykorzystać zdobyte umiejętności i zorganizować w mojej szkole powiatowy konkurs z okazji Dnia Języków Obcych oraz uwzględnić w moim rozkładzie materiału więcej lekcji poświęconych Austrii. Zdecydowanie każdemu polecam GLOSSĘ.

Krzysztof Rzepka, zespół szkół ponadgimnazjalnych, woj. dolnośląskie

--------------------------------------------------------------------------------------------

Kursy językowe realizowane w ramach zagranicznych mobilności są doskonałą – trudną do przecenienia – formą podnoszenia kwalifikacji oraz kompetencji zawodowych nauczycieli. Pomysł wzięcia udziału, a tym samym napisania projektu pozwalającego na pozyskanie przez naszą szkołę „unijnych” środków na realizację dwutygodniowych, zagranicznych szkoleń dla nauczycieli był naturalną konsekwencją dotychczasowej naszej zawodowej aktywności oraz zdobytego doświadczenia w realizacji podobnych projektów z udziałem uczniów szkoły.

Pomoc, a tym samym i swoje doświadczenie w przygotowaniu wniosku dla 6 nauczycieli zaoferowała nam szkoła Glossa z Krakowa. Nasza współpraca na każdym jej etapie, przebiegała bez zastrzeżeń, w komfortowej, bezstresowej atmosferze, a zwieńczona została przyznaniem szkole grantu na realizację wnioskowanych mobilności.

Dwutygodniowe kursy językowe (j. angielski oraz j. hiszpański) zrealizowane zostały przez 6 nauczycieli szkoły w 3 różnych krajach (Anglia, Malta, Hiszpania), w dwóch różnych okresach (3 nauczycieli – ferie zimowe oraz 3 nauczycieli – letnie wakacje). Wybrane przez nas kursy (w ocenie moich współpracowników – uczestników mobilności) w każdym z wymienionych państw całkowicie spełniły nasze oczekiwania, a profesjonalizm placówek prowadzących szkolenia oceniamy zgodnie – bardzo wysoko.

Ciekawe, innowacyjne metody nauczania w połączeniu z możliwością „szlifowania języka” podczas licznych kontaktów z uczestnikami kursów z wielu, często „egzotycznych” dla europejczyka krajów, w sposób znaczący wpłynęły na podniesienie naszych kompetencji zawodowych, i to nie tylko tych językowych, stały się dla nas inspiracją do weryfikacji dotychczasowych poglądów, zachowań, metod nauczania.

Reasumując:
a) uczestnictwo w projekcie międzynarodowych mobilności – kursów językowych dla nauczycieli to doskonała forma podnosząca nasze kompetencje zawodowe oraz mająca niebagatelny wpływ na wzrost samoakceptacji zawodowej uczestników,
b) spółpraca z Glossą – warta polecenia, jej przebieg, a co ważne efekt końcowy w postaci kwalifikacji wniosku oraz pomoc przy realizacji poszczególnych mobilności na każdym etapie – bez zastrzeżeń.

Damian Szmyt, zespół szkół, woj. śląskie

--------------------------------------------------------------------------------------------

To był mój trzeci wyjazd za granicę na kurs metodyczny i pod względem merytorycznym chyba najlepszy. Dla nauczyciela-anglisty, który uczy w malutkiej szkole w niewielkiej miejscowości to jedyna możliwość, by uczestniczyć w tego typu kursie. Dlatego po raz trzeci wybrałem współpracę z Glossą, by mieć gwarancję, że wniosek złożony przez naszą szkołę zostanie zaakceptowany (i nie zawiodłem się).

Kurs pozwolił mi po raz kolejny spojrzeć z innej perspektywy na moje metody nauczania, udostępnił wiele nowych, ciekawych pomysłów i ponownie umożliwił nawiązanie nowych kontaktów. Poza tym był świetnie prowadzony, we wspaniałej atmosferze i w bardzo dobrych warunkach lokalowych – zajęcia naszej szkoły językowej Lake School of English były prowadzone w budynkach Uniwersytetu Oksfordzkiego Said Business School. Pięcioosobowa grupa miała bardzo dużo możliwości, by wymieniać poglądy, pomysły i doświadczenia, wykorzystując język angielski, pod czujnym okiem (i uchem) prowadzącego.

Nie muszę dodawać, że w tego typu kursach nauczyciele-językowcy powinni uczestniczyć przynajmniej raz w roku, ale dodam, że wyjazd do Oksfordu był wspaniałym doświadczeniem również dla moich koleżanek i kolegów, którzy brali udział w kursie nauki języka angielskiego (dla początkujących). Dla niektórych z nich była to okazja do prawdziwego pierwszego wyjazdu zagranicznego i pierwszego lotu samolotem. Myślę, że ich pierwsza przygoda z językiem angielskim nie będzie ostatnią i w przyszłości będę kontynuować naukę tego języka, być może na podobnych kursach.

Lucjan Chruściel, szkoła podstawowa, woj. lubelskie

--------------------------------------------------------------------------------------------

Myślę, że udział w takim kursie za granicą powinien być obowiązkowy dla każdego nauczyciela. Dla nauczyciela młodego to ogromna szansa na poszerzenie swoich horyzontów, i zestawiania swojej - często szerokiej - wiedzy teoretycznej z doświadczeniem prowadzących. Dla nauczyciela z dużym stażem (uczę już blisko 20 lat) jest to natomiast szansa na zerwanie z rutyną, na odświeżenie swojego warsztatu, na wyjście poza dotychczasowe metody.

Zawsze uważałam sie za nauczyciela, który nieustannie się stara rozwijać i jest daleki od rutyny. Jednakże wyjazd otworzył mi oczy i widzę, że ograniczanie się do samodzielnego studiowania podręczników metodycznych i uczestniczenie w szkoleniach oraganizowanych przez wydawnictwa w Polsce to zdecydowanie za mało. Trenerzy, którzy prowadzą szkolenia za granicą stykają sie z nauczycielami z całej Europy i świata i dlatego ich wiedza i doświadczenie jest o wiele szersze od doświadczenia trenerów szkolących nauczycieli w Polsce. Nie ma co ukrywać moi trenerzy w Londynie byli także współautorami podręczników metodycznych, więc wydawali się znać odpowiedź na każde pytanie. A były to odpowiedzi nie teoretyczne tylko takie, które mogli natychmiast poprzeć konkretnym doświadczeniem. Byłam pod ogromnym wrażeniem ich wiedzy i jak wiele udało im się nam przekazać. Trafiłam na bardzo zróżnicowaną grupę (pod względem specyfiki pracy) i początkowo wydawało mi się, że będzie to miało negatywny wpływ na szkolenie, ale okazało się, że było wręcz przeciwnie. Cały czas jestem z tymi nauczycielami w kontakcie, zarówno w sprawach związanych z metodyką jak też mogę powiedzieć, że z częścią autentycznie sie zaprzyjaźniłam.

Barbara Janaszkiewska, liceum woj. małopolskie

--------------------------------------------------------------------------------------------

O możliwości wyjazdu na szkolenie metodyczne za granicę dowiedziałam kilka lat temu, podczas rozmowy ze znajomą romanistką. Gdy jednak weszłam na strony Agencji Narodowej, aby zapoznać się z procedurą aplikacyjną stwierdziłam, że to nie dla mnie. Przeraża mnie język takich wniosków i szczerze mówiąc nie miałam pojęcia jak się za taki wniosek zabrać. Jakiś czas później dostałam maila od Glossy, że pomaga ona w przygotowaniu takiego wniosku. Postanowiłam skorzystać z tej możliwości i w efekcie otrzymałam grant na wyjazd na Maltę (sama jestem anglistką). Kurs, o który aplikowałam był prowadzony w międzynarodowej grupie: trzech Niemców, Hiszpanka, Słowak, Węgierka, dwóch Francuzów i łącznie ze mną 3 nauczycieli z Polski. Okazało się, że cała trójka Polaków składała wnioski przez Glossę. Bardzo szybko nasza grupa się fantastycznie zintegrowała i spędziliśmy na szkoleniu fantastyczne chwile. Były to jedne z moich najlepszych wakacji, choć wydawać by się mogło że pojechałam tam się uczyć. Oczywiście nauczyłam się bardzo wiele, zarówno od prowadzących zajęcia - mieli oni bardzo szeroką wiedzę i bogate doświadczenia - jak również od innych uczestników zajęć. Każdy z nas w pewnym sensie prowadził te zajęcia dzieląc się swoim doświadczeniem i pomysłami. Myślę, że nawet prowadzący także z tych doświadczeń trochę mogli skorzystać.

Po powrocie do Polski bardzo zmieniło się moje podejście do nauczania. Zdecydowanie zerwałam z rutyną i zaczęłam eksperymentować z nowymi metodami, zarówno tymi przywiezionymi ze szkolenia, jak też tymi, które podsyłają mi nauczyciele poznani na Malcie, z którymi jestem w ciagłym kontakcie. Niesamowite jest także i to, że moim entuzjazmem udało mi się zarazić innych nauczycieli w mojej szkole. Spotykamy się regularnie, dyskutujemy swoje problemy i proponujemy rozwiązania. Wkrótce będziemy składać wspólnie z nauczycielami z Niemiec i Francji wniosek do dofinansowanie projektu wymiany uczniowskiej. Polecam tego rodzaju wyjazdy każdemu, zarówno ze względu na wiedzę, którą można zdobyć podczas takiego wyjazdu, jak też szansę nawiązania kontaktów i bycia blisko tego, co się dzieje w różnych ośrodkach Europy. Także usługi Glossy oceniam jako w pełni profesjonalne.

Agnieszka Dorawska, gimnazjum woj. Zachodniopomorskie

--------------------------------------------------------------------------------------------

Dwa razy z rzędu samodzielnie starałem się o dofinansowanie wyjazdu na kurs językowo-metodyczny za granicę i niestety za pierwszym razem wniosek został odrzucony z powodu błędów formalnych, zaś za drugim otrzymał za mało punktów. Wtedy zdecydowałem się powierzyć napisanie wniosku szkole Glossa z Krakowa. Nie ukrywam, że zanim wybrałem tę firmę prześledziłem wypowiedzi na forach dyskusyjnych i wśród znajomych anglistów. Wszystkie te informacje jednoznacznie wskazywały na bardzo duże doświadczenie tej firmy w zakresie przygotowywania wniosków o dofinansowanie. Współpraca przebiegała bardzo sprawnie, według jasno określonych procedur. Gdy otrzymałem do zatwierdzenia wniosek, który opracowała Glossa na podstawie przesłanych materiałów byłem pod wielkim wrażeniem. Nie ukrywam, że było w nim wiele zupełnie nowych dla mnie pomysłów, które potem faktycznie wcieliłem w życie - zarówno na etapie przygotowywania do wyjazdu jak też jego upowszechniania. Mój wniosek uzyskał 94 punkty i został zatwierdzony do dofinansowania.

Również wybrany z oferty kurs w Brighton całkowicie spełnił moje oczekiwania. Prowadzący szkolenie zespół dwóch lektorów zaprezentował cały szereg bardzo innowacyjnych metod oraz przedstawił jak odświeżyć stare i sprawdzone metody, aby zyskały na atrakcyjności. Równie istotnym jak rozwój zawodowy, elementem szkolenia były nawiązane tam kontakty i znajomości. Pozwoliły one stworzyć nowy międzynarodowy projekt, w którym uczestniczy nasza szkoła. Dla wielu z moich uczniów uczestnictwo w tym projekcie oznaczało pierwszą w życiu szansę na wyjazd za granicę i na używanie angielskiego w kontaktach z rówieśnikami. Kontakty z innymi nauczycielami są cały czas źródłem inspiracji do poszukiwania nowych metod pracy i dają mi możliwość konsultowania moich wątpliwości związanych z metodyką nauczania angielskiego.
Zdecydowanie polecam współpracę z Glossą.

Mariusz Modjowski, szkoła podstawowa, woj. mazowieckie

--------------------------------------------------------------------------------------------

Ze szkołą Glossa podjęłam współpracę przy programie Comenius i obecnym Erasmus+. Za każdym razem pomoc przy składaniu wniosku, wypełnianiu dokumentów okazała się niezbędna. Mogliśmy liczyć na stały monitoring, kontakt mailowy i telefoniczny. Wynikiem współpracy było pozytywne zakwalifikowanie wniosku i otrzymanie grantu.

W okresie lipiec/sierpień 2016 5 nauczycieli z naszej szkoły wzięło udział w 2 tyg. kursach metodyczno-językowych w Anglii, Irlandii i na Malcie . Cały pobyt został w 100% sfinansowany w ramach programu Erasmus+. Celem naszego wyjazdu było podniesienie kwalifikacji zawodowych i odświeżenie swojej wiedzy metodycznej, nowoczesnych technik nauczania oraz nawiązanie kontaktów międzynarodowych.

Po zakończeniu kursów muszę stwierdzić, że spełniły wszystkie nasze oczekiwania. Wszyscy nauczyciele byli bardzo zadowoleni z kursów zaproponowanych przeż Glossę . Szkoły Lake School (Anglia) ESE ,ETI ( Malta) zaproponowały fachowych lektorów, nowoczesne sale językowe oraz zainspirowały nas do zastosowania przekazywanych pomysłów na lekcjach języka obcego. Szkoły zagraniczne zaoferowały też program kulturalny , spotkania integracyjne oraz wycieczki do ciekawych miejsc. W trakcie kursów poznaliśmy innych nauczycieli z Europy i nie tylko, nawiązaliśmy kontakty, poznaliśmy nowe, ciekawe sposoby pracy na lekcji, zebrałyśmy dużo interesujących kreatywnych ćwiczeń, materiałów do wykorzystania na lekcji.

Ważnym elementem szkolenia było zakwaterowanie u lokalnych rodzin ,z którymi rozmawialiśmy podczas wspólnych posiłków. Dzięki temu mogliśmy lepiej poznać realia życia w wybranych krajach i przede wszystkim rozwijać swoje kompetencje językowe. Dzięki Glossie , która zajęła się zakwaterowaniem na miejscu trafiliśmy do sprawdzonych rodzin.

Z pewnością wykorzystamy zdobyte doświadczenie przy projektach międzynarodowych, konkursach kulturowych o Anglii, Irlandii i Malcie. Poszerzymy też ofertę szkoły o nowe kolo zainteresowań związane z różnorodnością kulturową, tolerancją. Nauczycielom naszej szkoły zaproponujemy lekcje otwarte z nowo poznanymi metodami, ciekawymi pomysłami na lekcje.

Iwona Filar, gimnazjum, woj. lubuskie

--------------------------------------------------------------------------------------------

Swoją współpracę z Glossą rozpoczęłam w roku 2013, kiedy to przygotowywałam się do złożenia wniosku w ramach mobilności. Współpraca ta okazała się bardzo owocna , ponieważ wniosek mój został zakwalifikowany ,a kurs okazał się być idealnym dla rozwoju kompetencji językowych oraz metodycznych. Pamiętając owe doświadczenie nasza współpraca została zainicjowana po raz kolejny w ubiegłym roku, kiedy to wraz z koleżankami i kolegą z pracy staraliśmy się o kolejne dofinansowanie. Muszę przyznać ,że szkoła Glossa ma rzetelnych pracowników, którzy podchodzą do swojej pracy profesjonalnie i z pełnym oddaniem. Wszelakie wątpliwości na które napotkałam w trakcie starania się o dofinansowanie jak i również trudności z kolekcjonowaniem dokumentacji ,były mi na bieżąco tłumaczone. Ponadto, szereg różnorodnych kursów dostępnych na stronie szkoły spełnił nasze oczekiwanie. W tegorocznych mobilnościach ,skorzystaliśmy z kursów w Anglii, Szkocji, Irlandii oraz Austrii. Każdy z uczestników miał okazję doskonalić swoje umiejętności lub je pozyskać w renomowanych szkołach językowych, które mogę z czystym sumieniem polecić kolejnym osobom chcącym skorzystać z programu Erasmus+. Muszę przyznać ,że moim zaangażowaniem zaraziłam nauczycieli z mojej oraz sąsiedniej szkoły, co zainicjowało ubieganiem się o dofinansowanie dla program Erasmus+ mobiność kadry edukacyjnej. Podtrzymując znajomości z nauczycielami z innych krajów , wkrótce będziemy składać wniosek o dofinansowanie projektu na rzecz wymiany uczniowskiej. Jednym słowem polecam wyjazdy każdemu , kto pragnie poszerzyć swoją wiedzę jak i również poznać nowych ludzi ,a jednocześnie być bliskim tego, co dzieje się w róznorakich krajach Europy.

Kinga Weckwerth-Pikul, gimnazjum, woj. kujawsko-pomorskie

--------------------------------------------------------------------------------------------

Współpraca z pracownikami Glossy układała się bardzo dobrze. Kontakty nasze ograniczały się najczęściej jednej osoby, p. Agnieszki Zarzyckiej , która zarówno w kontaktach mailowych, jak i telefonicznych była niezwykle życzliwa, pomocna i potrafiła rzeczowo odpowiadać na problematyczne kwestie. Zawsze terminowo wywiązywała się ze swoich obietnic. Współpracę z Glossą oceniam bardzo dobrze, firma bez zarzutu wywiązała się ze swoich zobowiązań w zakresie organizacji kursów językowych. Pragniemy bardzo serdecznie podziękować wszystkim pracownikom za wsparcie przy pisaniu projektu jak i opiekę przy organizacji i trwaniu mobilności.

Bożena Niechoda, zespół szkół, woj. podlaskie