Katalog kursów

kursy językowe
kursy metodyczne
CLIL
nowe technologie w nauczaniu
dla kadry zarządzającej
kursy języka biznesu
język + kultura i sztuka
język + gotowanie
inne kursy
indywidualny
Katalog kursów

Katalog kursów Erasmus Plus

Nasz oficjalny katalog kursów Erasmus Plus obejmuje szeroki zakres tematyczny szkoleń. Wszystkie prezentowane przez nas szkolenia zostały starannie dobrane na bazie wieloletnich doświadczeń zdobytych podczas realizacji programu Comenius. Proponowane przez nas wyjazdy odbywają się w atrakcyjnych lokalizacjach europejskich, dzięki czemu wyjazd jest okazją by połączyć naukę z wypoczynkiem i nawiązywaniem nowych, międzynarodowych kontaktów.

Szkolenia, które znajdą Państwo w katalogu kursów Erasmus+ zostały tak dobrane, aby całkowite koszty lub ich zdecydowaną część można było pokryć z przyznanego dofinansowania. Większość kursów mieści się w cenie 700 EUR za dwa tygodnie. Wyjątek mogą stanowić niektóre szkolenia specjalistyczne i metodyczne, które ze względu na swoją specyfikę mają wyższe kwoty. W takim przypadku proszę pamiętać, że Agencja Narodowa dopuszcza przenoszenie środków pomiędzy konkretnymi pulami grantu, więc prawdopodobieństwo zmieszczenia się w całości przyznanego grantu jest bardzo duże. Ponadto jeśli uczestnikowi braknie środków ze swojej części dofinansowania, może poprosić o przekazanie mu wsparcia organizacyjnego (350EUR) na własne potrzeby.

Katalog szkoleń Erasmus Plus obejmuje następujące rodzaje szkoleń:

  • kursy językowo-metodyczne i metodyczne – skierowane są do nauczycieli języków obcych, nauczycieli w trakcie przekwalifikowywania się na nauczyciela języków obcych oraz nauczycieli uczących innych przedmiotów (matematyki, historii, biologii itd.) w języku obcym (Content and Language Integrated Learning - CLIL). Kursy językowo-metodyczne i metodyczne umożliwiają udoskonalenie umiejętności językowych, a także zapoznanie się z nowościami w dziedzinie metodyki nauczania języka obcego lub nauczania CLIL;
  • kursy językowe – skierowane są do wszystkich pracowników organizacji, którzy chcą udoskonalić swoje umiejętności językowe lub też podtrzymywać kontakt z językiem oraz swobodnie komunikować się w sytuacjach związanych z kontaktami międzyszkolnymi, realizacją międzynarodowych projektów itp.
  • kursy specjalistyczne (np. np. wykorzystanie technologii w nauczaniu, skuteczna komunikacja, zarządzanie placówkami oświatowymi, współpraca międzynarodowa, realizacja unijnych projektów edukacyjnych itp.) – przeznaczone są zarówno dla nauczycieli jak również dla dyrektorów szkół, kadry zarządzającej i pozostałych pracowników. Uczestnicy kursów specjalistycznych zdobędą praktyczne umiejętności m.in. z zakresu finansowania w oświacie, planowania działań oświatowych, udziału szkoły w międzynarodowych projektach, pozyskiwania funduszy pozabudżetowych na działalność szkoły, marketingu i promocji placówki.