Katalog kursów

kursy językowe
kursy metodyczne
CLIL
nowe technologie w nauczaniu
zarządzanie i komunikacja
kursy języka biznesu
język + kultura i sztuka
język + gotowanie
inne kursy
mindfulness & wellbeing
język ogólny dla nauczycieli i kadry szkolnej
Wysokość dofinansowania

Wysokość dofinansowania grantów Erasmus +

Wysokość dofinansowania w ramach programu Erasmus plus – przy odpowiednim doborze kursu i zakwaterowania - pozwala na pokrycie wszystkich kosztów związanych z wyjazdem na szkolenie za granicą. Otrzymany grant pokrywa koszty:

  • podróży – dojazd/przelot na kurs z miejsca zamieszkania uczestnika i z powrotem. Wysokość dofinansowania jest przyznawana na podstawie odległości jaką musi pokonać uczestnik i dla krajów europejskich wynosi od 180 do 360EUR. Np. dla wyjazdów do Wielkiej Brytanii, Irlandii, Włoch, Francji i na Maltę będzie to kwota 275EUR, dla wyjazdów do Niemiec i Austrii kwota 180-275EUR, zaś dla wyjazdów do Hiszpanii kwota 275-360EUR
  • opłaty za kurs – koszty związane bezpośrednio z zapisem na zajęcia, maksymalna kwota dofinansowania do kursu to 700 EUR na uczestnika projektu;
  • utrzymania i zakwaterowanie - dofinansowanie uzależnione jest od długości pobytu oraz od kraju w którym odbywa się kurs. Ostateczne kwoty dofinansowania nie zostały jeszcze określone więc podajemy minimalne (mogą zostać przyznane wyższe kwoty) wartości na każdego uczestnika mobilności w przypadku wyjazdów 2 tygodniowych: Irlandia, Wielka Brytania: 1568 EUR; Francja, Włochy, Austria, Cypr: 1372 EUR; Niemcy, Hiszpania, Malta, Łotwa: 1176 EUR
    UWAGA: dla wniosków złożonych w 2018 roku obowiązują nowe stawki: Irlandia, Wielka Brytania: 1638 EUR; Francja, Włochy, Austria, Niemcy, Hiszpania, Malta, Cypr: 1456 EUR, Łotwa: 1274EUR
  • organizacyjne – wszelkie koszty związane z realizacją projektu np. koszty przygotowania pedagogicznego, międzykulturowego, pedagogicznego, językowego itp. Koszty te mogą zostać także przeznaczone na kwestie administracyjno-organizcyjne w ramach programu: obsługa wyjazdu, rezerwacja zakwaterowania, przelotu, zakup ubezpieczenia. Kwota dofinansowania to 350 EUR na jednego uczestnika szkolenia.


Wg informacji uzyskanych z Agencji Narodowej istnieje możliwość przesuwania środków między poszczególnymi kategoriami wydatków (np. pokrycie droższego kursu z puli przeznaczonej na wsparcie organizacyjne). Sugerujemy jednak bezpośredni kontakt z Agencją Narodową w celu uzyskania dokładnych informacji jaki rodzaj kosztów może być pokryty z tej puli oraz jakiego rodzaju przesunięcia są możliwe w bieżącej edycji programu.