Katalog kursów

kursy językowe
kursy metodyczne
CLIL
nowe technologie w nauczaniu
zarządzanie i komunikacja
kursy języka biznesu
język + kultura i sztuka
język + gotowanie
inne kursy
mindfulness & wellbeing
język ogólny dla nauczycieli i kadry szkolnej
Rodzaje wyjazdów

Rodzaje wyjazdów w ramach programu Erasmus+

W ramach programu Erasmus plus wszyscy nauczyciele i dyrektorzy szkół mają możliwość udziału w bezpłatnych szkoleniach za granicą, proponowane przez nas kursy to:

  • kursy metodyczne lub metodyczno-językowe - skierowane do nauczycieli języków obcych. Umożliwiają one podniesienie kompetencji językowych oraz zapoznanie nauczycieli z nowościami w dziedzinie dydaktyki i metodologii nauczania języka obcego;
  • kursy CLIL (Content and Language Integrated Learning) - skierowane do nauczycieli różnych przedmiotów (np. matematyki, historii, biologii, fizyki...), którzy nauczają ich w języku obcym. Kursy te poszerzają wiedzę z zakresu metodologii nauczania CLIL oraz pozwalają udoskonalić znajomość języka obcego.;
  • kursy językowe - skierowane są do wszystkich nauczycieli, którzy rozpoczynają naukę języka od podstaw jak również dla osób kontynuujących naukę na wyższych poziomach zaawansowania. Kursy językowe stworzone są z myślą o osobach chcących podtrzymywać kontakt z językiem oraz swobodnie komunikować się w sytuacjach związanych z kontaktami międzyszkolnymi, realizacją międzynarodowych projektów itp.
  • kursy specjalistyczne (np. wykorzystanie technologii w nauczaniu, skuteczna komunikacja, zarządzanie placówkami oświatowymi, współpraca międzynarodowa, realizacja unijnych projektów edukacyjnych itp.) – przeznaczone są zarówno dla nauczycieli jak również dyrektorów szkół i kadry zarządzającej. Uczestnicy kursów specjalistycznych zdobędą praktyczne umiejętności m.in. z zakresu korzystania z multimediów i nowoczesnych technologii na lekcjach, komunikowania się w językach obcych, finansowania w oświacie, planowania działań oświatowych, udziału szkoły w międzynarodowych projektach, pozyskiwania funduszy pozabudżetowych na działalność szkoły, marketingu i promocji placówki.
W menu po lewej stronie dostępny jest nasz oficjalny katalog kursów Erasmus+. Zawiera on sprawdzone szkolenia o szerokim zakresie tematycznym. Wyjazdy odbywają się w szeregu atrakcyjnych lokalizacji w całej Europie, które umożliwiają połączenie skutecznej nauki z relaksem i nawiązywaniem nowych, międzynarodowych kontaktów.