Katalog kursów

kursy językowe
kursy metodyczne
CLIL
nowe technologie w nauczaniu
dla kadry zarządzającej
kursy języka biznesu
język + kultura i sztuka
język + gotowanie
inne kursy
Jak złożyć wniosek

Jak złożyć wniosek w ramach Erasmus+

Aktualnie zakończyliśmy nabór wniosków do edycji Erasmus+ 2018, w ramach której będzie można realizować wyjazdy zagraniczne w okresie lato 2018 do lato 2020.
Cały czas mogą Państwo jednak korzystać z naszej oferty kursów i szkoleń w ramach przygotowywanych przez siebie samodzielnie wniosków Erasmus+

Aby zgłosić swoje zainteresowanie współpracą z nami w zakresie opracowania wniosku w roku 2019, prosimy o pozostawienie swoich danych w formularzu zgłoszeniowym, a skontaktujemy się z Państwem na początku września 2019, aby poinformować, że nowy nabór został rozpoczęty.

ETAP I (do 15 października 2018)

Przesłanie niezobowiązującego wniosku wstępnego zawierającego informacje o nauczycielach i kadrze dyrektorskiej zainteresowanej uczestnictwem w wyjazdowych szkoleniach w ramach projektu.

Należy przesłać tylko jeden wniosek dla szkoły i uwzględnić w nim wszystkich zainteresowanych nauczycieli. Na tym etapie nie są pobierane żadne opłaty i wniosek nie zobowiązuje do dalszego aplikowania szkoły o udział w projekcie.

Przypominamy, że za naszym pośrednictwem o grant na szkolenia za granicą może ubiegać się maksymalnie 60 szkół. Dlatego etap ten może zakończyć się wcześniej, w przypadku wpłynięcia do nas maksymalnej liczby wniosków przed 15.10.2018.

ETAP II (do 22 października 2018)

Na podstawie informacji przesłanych we wniosku wstępnym decydujemy czy wszyscy zainteresowani nauczyciele spełniają wymogi formalne i czy mogą się starać o uczestnictwo w kursie za granicą. Każdy nauczyciel zgłoszony we wniosku wstępnym (oraz koordynator) otrzymuje od nas informację zwrotną wraz z deklaracją uczestnictwa i formularzem rezerwacji kursu.

W ramach tego etapu zaakceptowani przez nas nauczyciele dokonują rezerwacji kursu językowego, metodycznego, CLIL lub specjalistycznego za granicą poprzez odesłanie nam deklaracji uczestnictwa oraz wniesienie opłaty administracyjnej w wysokości 95zł (do 22 października 2018).

Do 29 października 2018 musi nastąpić podpisanie umowy między SJO GLOSSA a szkołą dotyczące opracowania wniosku.

ETAP III

Po podpisaniu umowy ze szkołą nauczyciele wspólnie przygotowują Europejski Plan Rozwoju Szkoły. W ramach tego etapu gromadzona jest także kompletna dokumentacja niezbędna do rejestracji szkoły w URF oraz przygotowania i złożenia wniosku.

Pod koniec etapu dokonywana jest rejestracja szkoły w URF, zaś opracowany przez nas kompletny wniosek jest przesyłany do szkoły celem konsultacji jego treści i naniesienia stosownych poprawek.

ETAP IV

Zaakceptowany przez szkołę wniosek zostaje złożony przez SJO GLOSSA.