Katalog kursów

kursy językowe
kursy metodyczne
CLIL
nowe technologie w nauczaniu
dla kadry zarządzającej
kursy języka biznesu
język + kultura i sztuka
język + gotowanie
inne kursy
język ogólny dla nauczycieli i kadry szkolnej
Europejski Plan Rozwoju Szkoły

Europejski Plan Rozwoju Szkoły

Mobilność kadry nauczycielskiej i dyrektorskiej (wyjazdy na szkolenia za granicą) powinna być jednym z elementów projektu, który może otrzymać dofinansowanie i być realizowanym w ramach programu Erasmus+. Głównym celem projektu ma na celu wdrożenie Europejskiego Planu Rozwoju Szkoły - czyli planu poprawy jakości pracy instytucji, uwzględniającego aktualne priorytety europejskie.

 

Europejski Plan Rozwoju Szkoły jest zatem kluczowym elementem składanego wniosku o dofinansowanie w ramach programu Erasmus+. Należy pamiętać, że jest to plan instytucjonalny tj. koncentrujący się nie na efekcie mobilności dla poszczególnych jej uczestników lecz na efekcie, dla całej instytucji, której pracownikami są uczestnicy mobilności. W związku z tym dokument ten powinien być opracowany przez cały zespół szkoły, w ścisłej współpracy z dyrekcją i ewentualnie instytucjami partnerskimi. 

 

Kluczowe elementy Europejskiego Planu Rozwoju Szkoły to:

1. Zdefiniowanie potrzeb instytucji w perspektywie jej rozwoju zarówno w zakresie podniesienia poziomu jakości nauczania, kwalifikacji pracowników, programów nauczania, zarządzania, wymiaru europejskiego oraz współpracy międzynarodowej.

 

2. Zaplanowanie zagranicznych mobilności edukacyjnych i działań związanych ze współpracą międzynarodową, które przyczynią się do spełnienia zidentyfikowanych potrzeb instytucji

 

3. Wizja włączenia zdobytego doświadczenia i nabytych kompetencji pracowników instytucji uczestniczących w projekcie do planu strategicznego rozwoju instytucji w przyszłości.