Katalog kursów

kursy językowe
kursy metodyczne
CLIL
nowe technologie w nauczaniu
zarządzanie i komunikacja
kursy języka biznesu
język + kultura i sztuka
język + gotowanie
inne kursy
mindfulness & wellbeing
język ogólny dla nauczycieli i kadry szkolnej
Erasmus Plus a Comenius

Program Erasmus+ a wcześniejszy program Comenius

Nowy program Erasmus plus, który wszedł w życie 1 stycznia 2014 roku zastąpił dotychczasowy program „Comenius – Mobilność Szkolnej Kadry Edukacyjnej”. W ramach tego programu poszerzony został zakres kursów, które mogą być finansowane w ramach grantów, o kursy stricte językowe oraz o szkolenia specjalistyczne dla dyrekcji. Ponadto z punktu widzenia beneficjentów nowy program nie różni się zasadniczo w swoich założeniach od zakończonego programu Comenius. Zmianie ulegają formalne wytyczne dotyczące sposobu składania wniosku:

  • wniosek o dofinansowanie składa szkoła – nauczyciele nie mogą już indywidualnie występować z wnioskiem o dofinansowanie;
  • w projekcie może wziąć udział każdy nauczyciel i dyrektor, o ile jego uczestnictwo w szkoleniu za granicą zostanie odpowiednio uzasadnione we wniosku o dofinansowanie;
  • na etapie składania wniosku szkoły muszą wskazać którzy nauczyciele wezmą udział w projekcie, określić kursy i ich terminy i tym samym zadeklarować czas trwania całego projektu (obejmującego wyjazdy wszystkich zainteresowanych nauczycieli) – jeden rok lub dwa lata;
  • nauczyciele mogą wyjeżdżać na kursy dopasowane do swoich potrzeb, w dowolnym terminie w czasie trwania mobilności;
  • by zwiększyć szanse szkoły na otrzymanie dofinansowania z jednej placówki powinno aplikować minimum 7 nauczycieli (nie ma górnej granicy liczby uczestników mobilności z jednej szkoły)
  • przed złożeniem wniosku szkoły muszą opracować Europejski Plan Rozwoju Szkoły, który stanowi część formularza wniosku i jest istotnym elementem wpływającym na ocenę wniosku.
  • przed złożeniem wnioski szkoła musi zostać zarejestrowana w systemie ECAS (European Commission Authentication Service) oraz URF (Unique Registration Facility).