Katalog kursów

kursy językowe
kursy metodyczne
CLIL
nowe technologie w nauczaniu
dla kadry zarządzającej
kursy języka biznesu
język + kultura i sztuka
język + gotowanie
inne kursy
indywidualny
Kto może uczestniczyć w programie Erasmus Plus

Kto może uczestniczyć w programie Erasmus Plus

W ramach programu Erasmus + Mobilność kadry edukacji dorosłych placówki biorące udział w projekcie mogą wysyłać jedynie kadrę danej organizacji lub krajowego konsorcjum. Są to przede wszystkim:

- nauczyciele szkół dla dorosłych (nauczyciele języków obcych, którzy pojadą na kursy metodyczne/ specjalistyczne oraz pozostali nauczyciele, którzy chcą wziąć udział w kursach językowych na wybranym przez siebie poziomie lub w kursach specjalistycznych)

- edukatorzy dorosłych działający w społecznościach lokalnych,

- inni pracownicy wspierający uczenie się dorosłych, w tym również kadra zarządzająca danej placówki.


Osoby wskazane przez instytucję do udziału w projekcie muszą być jej pracownikiem/wolontariuszem/członkiem w trakcie trwania projektu!


UWAGA: z programu wykluczone są instytucje, które działają na zasadzie jednoosobowej działalności gospodarczej oraz spółki nie posiadające osobowości prawnej!.